akcyza

Akcyza lub podatek akcyzowy – podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne.