aktywa

Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.


 • Podatek od handlu: E-sklepy przeniosą się za granicę

  Podatek od handlu: E-sklepy przeniosą się za granicę

  Nową daniną od handlu mogą zostać obciążone sklepy internetowe. Zdaniem ekspertów budżet nie tylko na tym nie zyska, ale może stracić dotychczasowe wpływy.

  czytaj więcej

 • Podatek od instytucji finansowych w wersji polskiej

  Podatek od instytucji finansowych w wersji polskiej

  Podatek od instytucji finansowych nie jest nowością w Europie. Danina o podobnym charakterze została już wprowadzona m.in. w Wielkiej Brytanii, we Francji czy w Portugalii. Teraz przyszedł czas na Polskę.

  czytaj więcej

 • Podatek bankowy przyjęty. Ustawa trafi do prezydenta

  Podatek bankowy przyjęty. Ustawa trafi do prezydenta

  Podatek bankowy przyjęty. Posłowie odrzucili większość poprawek Senatu. Posłowie zdecydowaną większością głosów zaakceptowali 14 z 15 poprawek Senatu do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Większość przyjętych poprawek Senatu ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  czytaj więcej

 • Rachunkowość: Zasady odpisów będą łagodniejsze dla SKOK-ów

  Rachunkowość: Zasady odpisów będą łagodniejsze dla SKOK-ów

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą dokonywać 100-proc. odpisów aktualizujących należności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką dopiero, jeżeli zwłoka w zapłacie przekroczy 6 lat. Dziś jest to 5 lat.

  czytaj więcej

 • Chądzyński i Osiecki: Pół roku rynkowej nerwowości. Wszystko przez jeden rating

  Chądzyński i Osiecki: Pół roku rynkowej nerwowości. Wszystko przez jeden rating

  Pomijając fakt, czy niedawne obniżenie ratingu S&P było słuszne, czy nie i czy aby decyzja nie została podjęta przedwcześnie, to odpowiedź na nią z polskiej strony jest co najmniej kontrowersyjna.

  czytaj więcej

 • Podatek bankowy w Polsce będzie 10 razy wyższy niż w Niemczech

  Podatek bankowy w Polsce będzie 10 razy wyższy niż w Niemczech

  W najbliższy poniedziałek wchodzi w życie uchwalony przez Sejm 30 grudnia tzw. podatek bankowy. Nowe prawo przewiduje stawkę podatku 0,44 proc. od wartości aktywów. Opodatkowaniem zostaną objęte banki (krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe.

  czytaj więcej

 • Szałamacha: Banki mogą rozłożyć w czasie straty w zw. z ustawą frankową

  Szałamacha: Banki mogą rozłożyć w czasie straty w zw. z ustawą frankową

  Sektor bankowy może straty wynikające z ewentualnego wejścia w życie ustawy frankowej rozłożyć w czasie, uważa minister finansów Paweł Szałamacha. W mediach pojawiają się szacunki, z których wynika, że koszty dla sektora bankowego wynikające z wdrożenia ustawy frankowej mogą wynieść 30-50 mld zł.

  czytaj więcej

 • Jackiewicz: W najbliższym czasie nastąpią zmiany w radzie nadzorczej PKO BP

  Jackiewicz: W najbliższym czasie nastąpią zmiany w radzie nadzorczej PKO BP

  Walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego w najbliższym czasie dokona zmian w radzie nadzorczej banku, poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz.

  czytaj więcej

 • Zmiany w polityce rachunkowości nie tylko małej firmy

  Zmiany w polityce rachunkowości nie tylko małej firmy

  Przed wprowadzeniem uproszczeń dokonujemy analizy. Stwierdzamy, czy przyjęcie takiego rozwiązania nie wpłynie ujemnie na sposób prezentacji sytuacji finansowej, majątkowej lub wyniku finansowego.

  czytaj więcej

 • Ludowe mądrości i miejskie legendy

  Ludowe mądrości i miejskie legendy

  Rafał Lorek, w artykule opublikowanym 19 stycznia w DGP, przekonuje, że dodatkowy podatek bankowy ma sens ekonomiczny. Argumenty, jakie w tej kwestii prezentuje, można podzielić na dwie grupy.

  czytaj więcej

 • Decyzje o utworzeniu rezerwy podejmuje kierownik jednostki budżetowej

  Decyzje o utworzeniu rezerwy podejmuje kierownik jednostki budżetowej

  Jednostka budżetowa realizowała w 2014 r. prace modernizacyjne budynku stanowiącego jej siedzibę. Wszystkie wykonane prace zostały zakończone we wrześniu 2015 r. Jednostka uregulowała faktury otrzymane od wykonawcy i rozliczyła inwestycję, dokonując zwiększenia wartości środka trwałego, który został ulepszony w wyniku przeprowadzonej modernizacji. W listopadzie 2015 r. otrzymała od podwykonawcy uczestniczącego w procesie modernizacji budynku wezwanie do zapłaty na kwotę 20 tys. zł ze względu na niewpłacenie tej kwoty przez wykonawcę modernizacji na rachunek podwykonawcy. Na potwierdzenie zasadności zgłoszonych roszczeń podwykonawca załączył umowę zawartą z wykonawcą i wystawioną fakturę na zgłoszone roszczenie. W związku z tym, że wykonawca nie dokonał zgłoszenia podwykonawcy jako uczestnika procesu modernizacji, jednostka odmówiła zapłaty zgłoszonego roszczenia. Podwykonawca złożył do sądu pozew przeciwko jednostce o zapłatę wynagrodzenia określonego w wezwaniu. W związku z zaistniałą sytuacją jednostka ma wątpliwość, co będzie w przypadku, jeśli jednostka przegra sprawę i będzie musiała uregulować zasądzoną należność, którą już przecież raz uregulowała. Czy będzie musiała skorygować wartość początkową ulepszonego środka trwałego, czy też zasądzone koszty będą stanowiły koszty operacyjne jednostki. Jakich zapisów księgowych wówczas dokonać?

  czytaj więcej

 • Ratingowe wojny gangów

  Ratingowe wojny gangów

  Pierwsza w historii obniżka ratingu Polski przez Standard & Poor’s zaskoczyła chyba wszystkich. W mediach podniósł się tumult – w ręce krytyków rządu trafił nareszcie naprawdę mocny argument.

  czytaj więcej

 • KE wypowiada wojnę koncernom. Europejska reforma CIT nabiera kształtu

  KE wypowiada wojnę koncernom. Europejska reforma CIT nabiera kształtu

  Unijna klauzula obejścia prawa, podatek od wyjścia z kapitałem do innego państwa i przepisy o CFC we wszystkich 28 krajach członkowskich – to tylko niektóre ze zmian zaproponowanych w czwartek przez KE.

  czytaj więcej

 • Podatek bankowy już obowiązuje

  Podatek bankowy już obowiązuje

  Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca podatek bankowy. Banki, firmy ubezpieczeniowe, pożyczkowe i SKOKi będą płaciły rocznie 0,44 procent wartości aktywów. W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych podatkiem obłożone są aktywa powyżej 4 miliardów złotych.

  czytaj więcej

 • RPP: Stopy procentowe na obecnym poziomie sprzyjają gospodarce

  RPP: Stopy procentowe na obecnym poziomie sprzyjają gospodarce

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomicznej.

  czytaj więcej

 • Podatek bankowy wylansuje obligacje

  Podatek bankowy wylansuje obligacje

  Przybędzie firm chętnych do finansowania się papierami dłużnymi. Ale będą musiały więcej za to zapłacić.

  czytaj więcej

 • Czemu służy wymiana informacji pomiędzy urzędami skarbowymi w UE

  Czemu służy wymiana informacji pomiędzy urzędami skarbowymi w UE

  Jeżeli polski podatnik zarobi na odsetkach za granicą, to fiskus chce o tym wiedzieć. Konieczna jest więc współpraca aparatu skarbowego w całej UE.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne