aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe.


 • Rząd łata k.s.h. Wierzyciele będą mogli poczuć się bezpieczniej

  Rząd łata k.s.h. Wierzyciele będą mogli poczuć się bezpieczniej

  Jeśli okaże się, że spółka poniosła stratę zamiast prognozowanych zysków, to wspólnicy będą mieli obowiązek zwrócić zaliczki na poczet dywidendy. Z kolei po podziale spółki, zarówno ona, jak i wyłoniona z niej spółka córka będą solidarnie odpowiadać za długi przez trzy lata. Kodeks spółek handlowych czekają zmiany. I to poważne

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa: Jak ująć odsetki od sum depozytowych

  Poradnia rachunkowa: Jak ująć odsetki od sum depozytowych

  Jak ująć odsetki od sum depozytowych w jednostce budżetowej. Na jakim koncie uwzględnić zobowiązanie za przewóz uczniów. Czy konto 409 jest właściwe dla ujęcia kosztów egzekucji.

  czytaj więcej

 • Zmiany w rachunkowości od 2019 roku. Kiedy nowe sprawozdania finansowe?

  Zmiany w rachunkowości od 2019 roku. Kiedy nowe sprawozdania finansowe?

  1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany dotyczące ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.) mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

  czytaj więcej

 • Jak pokazać środki pieniężne związane z rachunkiem VAT w sprawozdaniu finansowym

  Jak pokazać środki pieniężne związane z rachunkiem VAT w sprawozdaniu finansowym

  Prowadzę księgi rachunkowe w spółce, która otrzymuje zapłaty oraz dokonuje ich w mechanizmie podzielonej płatności. W jaki sposób należy ujmować w księgach rachunkowych transakcje sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, które zostały opłacone przy użyciu komunikatu przelewu? Jak wykazać je w sprawozdaniu finansowym?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Liczba upadłości i sądowych restrukturyzacji firm w 2018 wzrosła o ponad 10 proc.

  Liczba upadłości i sądowych restrukturyzacji firm w 2018 wzrosła o ponad 10 proc.

  Liczba upadłości i sądowych restrukturyzacji firm w 2018 r. wzrosła o ponad 10 proc. w stosunku do 2017 r. – wynika z najnowszych danych Cofface. Raport przewiduje, że wraz z niższym tempem wzrostu gospodarczego, utrzymującymi się trudnościami dla przedsiębiorstw liczba ta wzrośnie o kolejne 9,3 proc. na koniec 2019 r. Co istotne, liczba ogłaszanych upadłości przewyższa o 7 proc. liczbę otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Otwieranych, co nie oznacza, że skutecznych. Gros restrukturyzacji kończy się bowiem (czego nie pokazują już statystyki Cofface) niepowodzeniem, co ostatecznie prowadzi do ogłoszenia upadłości.

  czytaj więcej

 • Raportowanie schematów podatkowych w 2019 roku. Najczęściej zadawane pytania

  Raportowanie schematów podatkowych w 2019 roku. Najczęściej zadawane pytania

  „Raportowanie schematów podatkowych, MDR” – to słowa, które coraz częściej od nowego roku pojawiają się na ustach przedsiębiorców i doradców podatkowych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia tego roku i nakładają szereg obowiązków i dotkliwych sankcji na podatników. Kluczowy problem pojawia się w momencie próby interpretacji wdrożonych przepisów. Szybka implementacja przepisów o MDR spowodowała, że przepisy te zawierają wiele pojęć nieostrych, dających dowolność ich interpretacji, a wydany przez Ministerstwo Finansów projekt objaśnień zdaje się tych wątpliwości nie rozstrzygać, a wręcz je pogłębia.

  czytaj więcej

 • Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  czytaj więcej

 • Jak przygotować się do raportowania schematów podatkowych?

  Jak przygotować się do raportowania schematów podatkowych?

  KOWEX SA jest dużym podmiotem handlowo-produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem i dystrybucją zaawansowanych urządzeń i podzespołów elektronicznych. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej (niestanowiącej podatkowej grupy kapitałowej), w której jest spółką dominującą. Polityka grupy jest taka, że każda z tworzących ją spółek ma swoją własną księgowość, jednak wiele działań jest podejmowanych z istotnym udziałem wyższej kadry zarządzającej KOWEX. Przy czym spółka dominująca jako jedyna w grupie ma zawartą umowę z kancelarią doradcy podatkowego czy kancelarią prawną, a ich koszty są odpowiednio refakturowane na poszczególne spółki z grupy.

  czytaj więcej

 • Ma być jak w Europie. Nawet 30 mln zł kary dla firmy za przekręty kontrahenta

  Ma być jak w Europie. Nawet 30 mln zł kary dla firmy za przekręty kontrahenta

  Przedsiębiorstwo odpowie za czyn niedozwolony popełniony nie tylko przez własnego pracownika, lecz także przez kontrahenta czy nawet pracownika tego kontrahenta. Karę poniesie każdy podmiot, który nie będzie w stanie udowodnić, że zapewnił odpowiedni nadzór i podjął odpowiednie działania zapobiegawcze.

  czytaj więcej

 • Księgowi mają problemy z kryptowalutami

  Księgowi mają problemy z kryptowalutami

  - Kryptowaluty mogą być kłopotem w momencie sporządzania sprawozdania finansowego. Trzeba bowiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nie straciły na wartości. A nie jest to takie łatwe - mówi Krzysztof Burnos dla DGP.

  czytaj więcej

 • Umowa leasingu w spółce. Jak ją rozliczyć bilansowo? [PORADNIA RACHUNKOWA]

  Umowa leasingu w spółce. Jak ją rozliczyć bilansowo? [PORADNIA RACHUNKOWA]

  Kiedy skorygować przychód bilansowy związany z przyznanymi rabatamiCzy spółka może dla celów bilansowych rozliczać umowę leasingu tak jak w podatkachZ jaką dokładnością należy podawać dane liczbowe zawarte w sprawozdaniuJak zaewidencjonować opłatę produktową

  czytaj więcej

 • Raportowanie schematów podatkowych nie ominie samorządów

  Raportowanie schematów podatkowych nie ominie samorządów

  W zakresie nowego obowiązku gminy nie są uprzywilejowane względem innych podatników. W praktyce jednak częściej będą raportować rozwiązania w zakresie VAT niż CIT lub PIT.

  czytaj więcej

 • Rosnący eksport i odważne inwestycje? Nie dla wszystkich to wyznacznik sukcesu

  Rosnący eksport i odważne inwestycje? Nie dla wszystkich to wyznacznik sukcesu

  Choć szczycimy się rosnącym eksportem i coraz odważniejszymi inwestycjami na świecie, to nie dla wszystkich jest to synonimem sukcesu.

  czytaj więcej

 • Są już wskazówki dotyczące ujmowania prawa wieczystego użytkowania gruntów

  Są już wskazówki dotyczące ujmowania prawa wieczystego użytkowania gruntów

  Mają one zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r. Można jednak zrobić to wcześniej. Wystarczy odpowiedni wpis w informacji dodatkowej.

  czytaj więcej

 • Przepisy wewnętrzne jednostki nie mogą błędnie modyfikować planu kont

  Przepisy wewnętrzne jednostki nie mogą błędnie modyfikować planu kont

  W toku kontroli regionalnej izby obrachunkowej zarzucono naszej gminie niewłaściwe ewidencjonowanie nakładów inwestycyjnych na modernizację budynku urzędu. Wprowadzono te nakłady na konto 011 urzędu i do ewidencji analitycznej środków trwałych jako odrębny środek. Według nas nie ma naruszenia, bo polityka rachunkowości każdej jednostki może być elastyczna.

  czytaj więcej

 • Warunki przymusowego umorzenia musi określać umowa spółki

  Warunki przymusowego umorzenia musi określać umowa spółki

  Liczba udziałów w spółce z o.o. może zmniejszyć się po umorzeniu niektórych z nich. Na umorzenie co do zasady musi zgodzić się zainteresowany wspólnik. Jednak przewidziano też niewymagające zgody umorzenie przymusowe. Kiedy można z niego skorzystać?

  czytaj więcej

 • Jak wdrażać PPK w okresie przejściowym [DATY, WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ, TERMINY, WPŁATY]

  Jak wdrażać PPK w okresie przejściowym [DATY, WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ, TERMINY, WPŁATY]

  Ustawa o PPK, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie data rozpoczęcia jej stosowania względem poszczególnych podmiotów zatrudniających, uzależniona jest od poziomu zatrudnienia. Wprowadzony został bowiem okres przejściowy, w którym kolejne podmioty stopniowo będą obejmowane ustawą – zaczynając od największych (powyżej 250 osób zatrudnionych). 

  czytaj więcej

 • Niektóre reklamy wskazują na schematy podatkowe. Trzeba zgłosić fiskusowi

  Niektóre reklamy wskazują na schematy podatkowe. Trzeba zgłosić fiskusowi

  Firmy leasingowe, które w ubiegłym roku zachęcały do szybkiego zawierania umów, zanim zmienią się przepisy podatkowe, mogą być teraz zmuszone poinformować o tym szefa KAS.

  czytaj więcej

 • Rumuni próbują szybko wycofać się z podatku bankowego

  Rumuni próbują szybko wycofać się z podatku bankowego

  Jeśli rząd błyskawicznie nie zmieni przepisów, krajowi grozi obniżka ratingu do poziomu śmieciowego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników