aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe.


 • Jakie minimalne przerwy między kontrolami ZUS przewidują przepisy? [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Jakie minimalne przerwy między kontrolami ZUS przewidują przepisy? [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Jakie minimalne przerwy między kontrolami ZUS przewidują przepisy? Dlaczego odmowa wglądu do akt może być podstawą do uchylenia decyzji ZUS? Czy niezłożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli wpłynie na możliwość zaskarżenia decyzji? Jak można prawnie podważyć pismo odmawiające korekty składek?

  czytaj więcej

 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa musi sporządzić sprawozdanie tak jak inne jednostki

  Kasa zapomogowo-pożyczkowa musi sporządzić sprawozdanie tak jak inne jednostki

  Jej członkowie mogą być przekonani, że ktoś sprawuje nadzór i weryfikuje też np. bilans. Co może okazać się złudne. Zdarzają się bowiem przypadki, że zapomina się o tym, iż przy prowadzeniu PKZP stosuje zasady rachunkowości, lub robi się to błędnie

  czytaj więcej

 • KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack

  KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack

  Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na GetBack w restrukturyzacji karę w wysokości 500 tys. zł za naruszenia dot. sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r. - poinformowała KNF.

  czytaj więcej

 • Obrotowe drzwi dla człowieka Błaszczaka. Kim jest Sebastian Chwałek?

  Obrotowe drzwi dla człowieka Błaszczaka. Kim jest Sebastian Chwałek?

  Nowy wiceminister obrony jeszcze w weekend był wiceprezesem w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Wcześniej pełnił funkcję… wiceministra obrony. Taka kariera narusza zasady ustawy antykorupcyjnej.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie za 2019 r. - r pamiętajmy o nowej wersji z schemy

  Sprawozdanie za 2019 r. - r pamiętajmy o nowej wersji z schemy

  Tworząc roczny raport, trzeba się upewnić, że wpisany został do niego numer KRS, aktualny kod działalności PKD, a plik raportu nie ma więcej niż 5 Mb, w przeciwnym razie będzie problem ze złożeniem dokumentów do rejestru sądowego. Korzystający z aplikacji do tworzenia plików XML muszą też sprawdzić, czy zgadzają się wszystkie sumy poszczególnych pozycji - mówi dr Agnieszka Baklarz biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta

  czytaj więcej

 • Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Spółka z o.o. PROMESA z okazji 25-lecia istnienia firmy zafundowała pracownikom z 15-letnim stażem pracy zagraniczną wycieczkę o wartości 2000 zł. Dodatkowo firma w ramach nagród za dobre wyniki w pracy ufundowała załodze bilety do teatru. Upominki przekazane pracownikom zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki. Czy wycieczka oraz bilety są dla pracowników darowizną czy przychodem z nieodpłatnych świadczeń ze stosunku pracy?

  czytaj więcej

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe jednostki kończącej rok obrotowy 31 grudnia 2019 r. musi być przygotowane we właściwej formie pod koniec marca. Został już więc trochę ponad miesiąc na dopełnienie tego obowiązku. Takie sprawozdanie musi zawierać informacje rzetelnie oddające obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Należy je przygotować zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, które dają możliwość wyboru szczegółowości prezentacji, zasad wyceny, ale narzucają odpowiednią formę techniczną. Księgowi stają przed wyzwaniami nie tylko formalnymi, lecz także techniczno-informatycznym. Muszą sprawdzić m.in. poprawność struktur informatycznych i prawidłowość przyporządkowania dodawanych pozycji w sprawozdaniu. Poza tym muszą zweryfikować poprawność wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ich prezentacji według poszczególnych załączników. Jest to dużo wyzwań, a czasu zostało niewiele.

  czytaj więcej

 • Przychód z odsetek nie wyklucza tego, że pożyczki są incydentalne

  Przychód z odsetek nie wyklucza tego, że pożyczki są incydentalne

  O tym, czy pożyczki mogą być uznane za czynności sporadyczne, decyduje wielkość aktywów zaangażowanych w ich udzielanie – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Nie tylko bilans jest istotny

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Nie tylko bilans jest istotny

  Roczne sprawozdanie finansowe firmy trzeba sporządzić do końca marca. Obecnie oprócz bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej niektóre jednostki przygotowują też zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zwykle najwięcej problemów sprawia wadliwe pokazanie skutków zmian polityki rachunkowości i poprawy błędów istotnych.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Organizacje pozarządowe na specjalnych zasadach

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Organizacje pozarządowe na specjalnych zasadach

  Organizacje pozarządowe różnią się działalnością od pozostałych jednostek, nawet wówczas, jeśli prowadzą działalności gospodarczą. Dlatego też ich sprawozdania finansowe powinny być przygotowywane według zasad odzwierciedlających tę specyfikę.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Porady dla małych i mikro jednostek

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Porady dla małych i mikro jednostek

  Sprawozdania dla jednostek małych i mikro są przygotowywane już od kilku lat. Ale wciąż pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości postępowania. Oto kilka przykładów

  czytaj więcej

 • Biuro rachunkowe jako działalność nierejestrowana. Czy to dopuszczalne?

  Biuro rachunkowe jako działalność nierejestrowana. Czy to dopuszczalne?

  Przez wiele lat pracowałam jako etatowa główna księgowa w spółkach kapitałowych, które miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Teraz zamierzam otworzyć własne biuro rachunkowe, które będzie świadczyło usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy świadcząc tego rodzaju usługi, muszę mieć odpowiednie uprawnienia, czy wystarczy moje dotychczasowe doświadczenie? Czy usługi te mogę wykonywać w ramach działalności nierejestrowanej?

  czytaj więcej

 • Przygotowań do nowego JPK_VAT nie można odkładać

  Przygotowań do nowego JPK_VAT nie można odkładać

  W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych regulacji o JPK_VAT spółka – tak jak każdy inny czynny podatnik VAT – stanęła przed koniecznością dokonania zmian w systemie finansowo-księgowym. Główna księgowa kilka razy spotkała się z opiekunem firmy ze strony dostawcy systemu, za pomocą którego prowadzone są księgi rachunkowe oraz ewidencje VAT oraz wysyłane były do tej pory deklaracje i informacje JPK_VAT. Niestety współpraca układała się nie do końca tak, jak tego oczekiwała księgowa. Przede wszystkim różne były podejścia do poszczególnych zagadnień, nieraz strony prezentowały też rozbieżne poglądy na temat samych rozwiązań prawnych, jakie już wkrótce będą stosowane. Często uzasadnienie twierdzeń przedstawiciela dostawcy systemu sprowadzało się do stwierdzenia, że „u innych klientów tak robią i nie mają oni zastrzeżeń”. W przypadku części spornych zagadnień udało się porozumieć dzięki temu, że główna księgowa spółki na bieżąco, telefonicznie konsultowała się z doradcą podatkowym, z którym od lat współpracowała. A znał go też i liczył się z jego zdaniem przedstawiciel dostawcy programu, pan Michał.

  czytaj więcej

 • Niższe raty kredytu, osłabienie złotego. Jakie będą skutki "bazooki" NBP?

  Niższe raty kredytu, osłabienie złotego. Jakie będą skutki "bazooki" NBP?

  Więcej pieniędzy w systemie bankowym, ale za cenę osłabienia złotego; niższe raty kredytu – ale gorsza rentowność banków – to niektóre skutki „bazooki” NBP.

  czytaj więcej

 • Agencja Rozwoju Przemysłu przeznacza 3 mln zł na walkę z koronawirusem w Polsce

  Agencja Rozwoju Przemysłu przeznacza 3 mln zł na walkę z koronawirusem w Polsce

  Agencja Rozwoju Przemysłu przeznacza 3 mln zł na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa. W piątek ARP poinformowała, że 2,25 mln zł przekaże na zakup środków ochronnych dla szpitali; zapowiada też zbiórkę na rzecz m.in. domów dziecka i seniora.

  czytaj więcej

 • Mediacje dla drobnych przedsiębiorców w związku z koronawirusem

  Mediacje dla drobnych przedsiębiorców w związku z koronawirusem

  "Mediuj, nie pozywaj!" - to hasło ogólnopolskiej inicjatywy samorządu zawodowego radców prawnych skierowanej do drobnych przedsiębiorców, którzy w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem znaleźli się w trudnym położeniu. O inicjatywie poinformowała w piątek Krajowa Izba Radców Prawnych.

  czytaj więcej

 • Odroczenie podatku nie takie proste. Co jest niezbędne do złożenia wniosku

  Odroczenie podatku nie takie proste. Co jest niezbędne do złożenia wniosku

  Przedsiębiorcy skarżą się na nadmierne, biurokratyczne wymogi przy składaniu wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. MF je złagodzi, choć nie dla wszystkich.

  czytaj więcej

 • Sprawozdawczość finansowa: Podmioty stosujące MSSF już muszą informować o skutkach koronawirusa

  Sprawozdawczość finansowa: Podmioty stosujące MSSF już muszą informować o skutkach koronawirusa

  Kiedy na początku bieżącego roku świat zastanawiał się nad najważniejszymi wyzwaniami w gospodarce na rok 2020, nie spodziewano się, że to walka z SARS-CoV-2 stanie się głównym zadaniem. Oddziaływanie pandemii na gospodarkę światową jest widoczne już teraz, a sytuacja na rynkach zmienia się dynamicznie. Wydarzenia te mają wpływ również na sprawozdawczość finansową

  czytaj więcej

 • Dombrovskis: Solidarność w czasie kryzysu [OPINIA]

  Dombrovskis: Solidarność w czasie kryzysu [OPINIA]

  Epidemie nękają ludzkość od jej zarania. Obecna rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, powodując potężny kryzys zdrowia publicznego i uderzając w gospodarkę europejską i światową.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników