aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe.


 • Organizacje pozarządowe mają nowy wzór sprawozdania finansowego

  Organizacje pozarządowe mają nowy wzór sprawozdania finansowego

  O skorzystaniu z niego decyduje kierownik jednostki. Wtedy trzeba będzie zaktualizować w planie kont zasady ujmowania przychodów i kosztów związanych m.in. z działalnością statutową odpłatną i nieodpłatną

  czytaj więcej

 • Fiskus chciał wciągnąć zbyt wielu przedsiębiorców w JPK

  Fiskus chciał wciągnąć zbyt wielu przedsiębiorców w JPK

  Mało brakowało, a niektórzy mikroprzedsiębiorcy musieliby już od 2017 r. przesyłać ewidencję VAT w jednolitym pliku kontrolnym. Ministerstwo Finansów naprawiło jednak swój błąd.

  czytaj więcej

 • Czas na przygotowanie sprawozdania za 2016 rok: Po raz pierwszy zmodyfikowane wzory

  Czas na przygotowanie sprawozdania za 2016 rok: Po raz pierwszy zmodyfikowane wzory

  Pierwszy kwartał to czas, gdy trwają prace nad sporządzeniem sprawozdania finansowego. W tym roku mogą one być szczególnie intensywne, gdyż sprawozdanie za 2016 r. będzie się różniło od tych za lata poprzednie. A wszystko za sprawą tzw. dużej nowelizacji ustawy o rachunkowości, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Przy zamknięciu roku w jednostkach budżetowych łatwo o błąd

  Przy zamknięciu roku w jednostkach budżetowych łatwo o błąd

  Problem: Wydawałoby się, że nie ma nic bardziej oczywistego i usystematyzowanego w pracach księgowych, jak operacja zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, potocznie nazywana zamknięciem roku. Są to bowiem działania, które w jednostce kontynuującej działalność powtarzają się co roku. Jednak jest to procedura tak złożona, na którą składa się tak wiele czynności, że łatwo o błąd lub niedotrzymanie terminu. Warto przypomnieć, na co muszą zwrócić uwagę księgowi jednostek budżetowych przy zamknięciu roku 2016, aby zostało ono zrobione prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • GPW: WIG 20 kolejny dzień mocno w górę. Lotos liderem

  GPW: WIG 20 kolejny dzień mocno w górę. Lotos liderem

  W środę WIG 20 drugi dzień z mocno wzrósł - tym razem o 1,3 proc. - i znalazł się na najwyższym poziomie od czerwca 2015 roku. Liderem zwyżek w gronie dużych firm był Lotos, który pokazał wyższe od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał.

  czytaj więcej

 • Gdzie sprzedawca kodów do gier powinien założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe

  Gdzie sprzedawca kodów do gier powinien założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe

  Gry komputerowe to jedna z popularniejszych form rozrywek. Wartość polskiego rynku gier wynosi niemal 2 mld zł. Ciągły rozwój tej branży przejawia się również w pojawiających się na rynku nowych usługach, np. sprzedaży kodów do gier. Jak zoptymalizować koszty prowadzonej działalności w tym zakresie?

  czytaj więcej

 • Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Spółka otworzyła akredytywę na przybliżoną kwotę związaną z zakupem środka trwałego, która będzie zrealizowana dopiero w 2018 r. Czy koszty uruchomienia akredytywy zwiększają wartość początkową środka trwałego? W jaki sposób zaprezentować tę pozycję w bilansie?

  czytaj więcej

 • Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Za jego niedopełnienie grożą surowe kary, nawet skreślenie z rejestru. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań przez kolejne dwa lata

  czytaj więcej

 • Szydło: Repolonizacja sektora bankowego ziszcza się na naszych oczach

  Szydło: Repolonizacja sektora bankowego ziszcza się na naszych oczach

  Repolonizacja sektora bankowego ziszcza się na naszych oczach - mówiła w czwartek podczas corocznego Spotkania Czwartkowego PZU premier Beata Szydło.

  czytaj więcej

 • KSR nr 11 już zaczął obowiązywać

  KSR nr 11 już zaczął obowiązywać

  Nowo opublikowany standard ma zastosowanie do sprawozdań, w tym śródrocznych, sporządzanych za 2017 r. Niektóre podmioty czekają więc ekspresowe zmiany w polityce rachunkowości.

  czytaj więcej

 • Szkolne błędy w projekcie ustawy o REIT

  Szkolne błędy w projekcie ustawy o REIT

  Opublikowany w ostatnim czasie, zmieniony projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (zwanych też w skrócie SRWN lub REIT (ang. Real Estate Investment Trust) miał być flagowym pomysłem Ministerstwa Finansów. Ale na razie przypomina raczej Titanica – z kadłubem pełnym legislacyjnych dziur.

  czytaj więcej

 • Jak przygotować się na zmiany w ujmowaniu przychodów

  Jak przygotować się na zmiany w ujmowaniu przychodów

  Zostało już tylko pół roku do momentu, gdy zacznie obowiązywać nowy MSSF 15. To najwyższa pora, aby podjąć decyzję o sposobie jego wdrożenia. Od tego zależy skala przekształceń i modyfikacji w księgach.

  czytaj więcej

 • Sierant: Pojawiam się i znikam, czyli księgowość Kłapouchego

  Sierant: Pojawiam się i znikam, czyli księgowość Kłapouchego

  Dawno, dawno temu na warszawskiej giełdzie notowana była duża spółka farmaceutyczna. Pewnego dnia opublikowała raport kwartalny. Dobry, choć miał jedną cechę odróżniającą go od innych. Suma aktywów nie była równa sumie pasywów. Problem miał szerszy kontekst.

  czytaj więcej

 • KSR uporządkował niektóre rozliczenia w formie niepieniężnej

  KSR uporządkował niektóre rozliczenia w formie niepieniężnej

  Prawo bilansowe nie zawiera szczegółowych wskazówek, kiedy i w jakiej wartości rozliczyć transakcje zamiany aktywów pomiędzy jednostkami. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości wyjaśnia, jak to zrobić.

  czytaj więcej

 • Sprawozdania finansowe: Do końca września jest czas na publikację raportów za I półrocze 2017 roku

  Sprawozdania finansowe: Do końca września jest czas na publikację raportów za I półrocze 2017 roku

  Większość jednostek sporządza sprawozdania finansowe na dzień bilansowy będący ostatnim dniem danego roku obrotowego. Prezentują w nich dane za cały rok. Jednak niektóre podmioty, na podstawie przepisów prawa lub dobrowolnie, przygotowują śródroczne sprawozdania finansowe. Robią to dość często na potrzeby oceny kondycji finansowej podmiotu przez bank czy pożyczkodawcę. Na ich podstawie jest bowiem podejmowana decyzja o udzieleniu kredytu, a następnie monitorowana kondycja kredytobiorcy.

  czytaj więcej

 • Znowelizowany KSR 10 stosujemy do sprawozdań za 2017 rok

  Znowelizowany KSR 10 stosujemy do sprawozdań za 2017 rok

  Jednostki realizujące kontrakty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz działające na podstawie koncesji na roboty i usługi budowlane powinny ujmować w księgach rozliczenia tych umów zgodnie ze zmienionymi właśnie przepisami. Obowiązują one od 28 lipca br.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników