dywidenda

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.


 • PEKAO SA proponowana wysokość dywidendy, dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy

  ... Rady Nadzorczej postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2009 rok w wysokości 2,90 zł ... 32% skonsolidowanego zysku Grupy. Zaproponowany Walnemu Zgromadzeniu dzień dywidendy to 17 maja 2010 r., a dzień wypłaty dywidendy to 1 czerwca 2010 r.Podstawa prawna:§ ...

  czytaj więcej

 • Tauron: <strong>Dywidenda</strong> 0,31 zł na akcję zamiast 0,21 zł. Na wniosek ...

  Tauron: Dywidenda 0,31 zł na akcję zamiast 0,21 zł. Na wniosek ...

  Na dzień dywidendy ZWZ wyznaczyło 2 lipca br., a na termin jej wypłaty - 20 lipca br. W ub.r. zdjęcie główne ZWZ Tauronu przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190,477 ...

  czytaj więcej

 • Dywidenda z giełdowego funduszu ETF będzie nieopodatkowana

  ... do roku inwestorowi dywidendy równej średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w ... chodzi natomiast o dywidendę, jest ona objęta ... Luksemburgiem dochód z dywidendy może być opodatkowany ... zapłacony podatek od dywidendy wypłacanej w ... do opodatkowania. Opodatkowanie dywidend w Luksemburgu Dywidendy mogą być opodatkowane ... ● 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna ...

  czytaj więcej

 • Skarb Państwa chce "złupić" KGHM. <strong>Dywidenda</strong> za 2012 będzie wyższa niż 30 proc. zysku

  Skarb Państwa chce "złupić" KGHM. Dywidenda za 2012 będzie wyższa niż 30 proc. zysku

  zdjęcie główne "Dywidenda (z KGHM - PAP) będzie ... . Powtórzył też, że wypłaty dywidend ze spółek Skarbu Państwa ... proc. zysku w formie dywidendy, tak aby osiągnąć poziom ... do budżetu z tytułu dywidend. linki wyróżnione "Nie chodzi tylko o wyższą dywidendę, ale też racjonalną ... , że ten podział dywidendy będzie tak realizowany, ...

  czytaj więcej

 • dywidenda

  Dywidenda to forma dochodu z kapitału. Dywidendę uzyskują posiadacze ... uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie ... niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana). Udziały uprzywilejowane ... papierów wartościowych) dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne ... rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ...

  czytaj więcej

 • Dywidenda za granicę bez CIT

  Dywidendy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym ... , których dochód z dywidendy będzie zwolniony z ... , gdy podmiotem odbierającym dywidendę będzie zagraniczny zakład ... CIT spółka wypłacająca dywidendę ma prawo zastosować ... Gil. Spółka otrzymująca dywidendę musi również udokumentować ... z opodatkowania ● Wypłacającym dywidendę jest spółka będąca ... dochód z dywidendy jest spółka ... spółki, która wypłaca dywidendę● Spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze ...

  czytaj więcej

 • Niewypłacona dywidenda jest przychodem spółki

  ... wypłaty wspólnikom tytułem dywidendy, określając jednocześnie termin wypłaty dywidendy na 31 maja ... zakresie dotyczącym wypłaty dywidendy i ustalono termin ... część należnej im dywidendy, przewidując, że wypłata ... roszczenia o wypłatę dywidendy należy uznać tę ... i wówczas wypłata dywidendy będzie musiała nastąpić ... wspólników terminu wypłaty dywidendy. Ustawa o podatku ... jest również dywidenda przyznana wspólnikom ...

  czytaj więcej

 • Najpierw <strong>dywidenda</strong>, potem planowe zamknięcie działalności

  Najpierw dywidenda, potem planowe zamknięcie działalności

  ... można dokonywać wypłaty dywidendy, nawet w przypadku, ... latach. Prawo do dywidendy Prawo do zysku ... dojdzie do wypłaty dywidendy na rzecz wspólników, ... można dokonać wypłaty dywidendy w okresie likwidacji ... roszczenia o wypłatę dywidendy (na skutek podjęcia ... . Tym samym wypłata dywidendy w trakcie likwidacji ... dopuszczalności możliwości wypłaty dywidendy także wtedy, gdy ... pomiędzy wspólników dywidendy wchodzącej w ...

  czytaj więcej

 • Głosowanie nad dywidendą PKO BP możliwe dopiero w drugim półroczu

  ... BP. Naszym zdaniem dywidenda zostanie wypłacona. Jednocześnie ... decyzję o wypłacie dywidendy w Banku Handlowym ... się na wypłatę dywidendy. Nadzór jest stanowczy. ... do prób wypłacania dywidend – mówi Tomasz Bursa ... nie rekomendują wypłaty dywidendy – mówi Paweł Zegarłowicz, ... o zamiarze wypłacenia dywidendy przez PKO BP ... o emisji i dywidendzie, obniżeniu współczynnika wypłacalności ... o wypłacie dywidendy powoduje natychmiastową ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dywidenda</strong> rzeczowa to nie jest odpłatne zbycie

  Dywidenda rzeczowa to nie jest odpłatne zbycie

  W ramach dywidendy spółka może zamiast gotówki ... składniki swojego majątku. Taka dywidenda rzeczowa występuje w ... zysku i wypłacie dywidendy w formie pieniężnej. ... zysku i wypłacie dywidendy od razu w ... w spółce wypłacającej dywidendę rzeczową nie powstaje ... stronie spółki wypłacającej dywidendę, ale również dzięki ... podwyższona u otrzymującego dywidendę do ich wartości ...

  czytaj więcej

 • W jakim przypadku może zostać wypłacona <strong>dywidenda</strong> w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W jakim przypadku może zostać wypłacona dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  ... części na wypłatę dywidendy. Dywidenda przysługiwać będzie tym ... , tj. w dniu dywidendy, posiadali udziały spółki. ... wspólników uprawnionych do dywidendy. Dzień ten nie ... uprzywilejowanych w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę większą od standardowej ... niż o połowę dywidendy przysługującej udziałom nieuprzywilejowanym. ... uprawnianych do otrzymania dywidendy, nie determinując przy ... o rozłożeniu dywidendy na raty, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dywidenda</strong> z Luksemburga z 19-proc. podatkiem

  Dywidenda z Luksemburga z 19-proc. podatkiem

  ... w zakresie opodatkowania dywidend. Jak więc będą opodatkowane dywidendy z Luksemburga? Zmieni ... w odniesieniu do dywidend ze spółek luksemburskich. ... polski przedsiębiorca otrzymujący dywidendę ze spółki luksemburskiej ... tej pory taka dywidenda była zwolniona z ... tyle, że wypłacenie dywidendy przez spółkę luksemburską ... u źródła od dywidend z 15 proc. ... odbiorcy tej dywidendy w kapitale ...

  czytaj więcej

 • Rekordowe zyski i <strong>dywidenda</strong> KGHM

  Rekordowe zyski i dywidenda KGHM

  ... za rok 2011 spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 30 proc. zysku. ... koncern wypłaciłby jedną z najwyższych dywidend w swojej historii. Więcej akcjonariusze ... zł. W ubiegłym roku na dywidendę przeznaczono 2,98 mld zł ... KGHM zadłużył się na wypłatę dywidendy. picture Jego zdaniem ... może przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku, ...

  czytaj więcej

 • Dywidenda rzeczowa to nie odpłatne zbycie

  ... stanowisku, że o ile wypłata dywidendy w formie gotówki jest dla ... miałoby powstać przez świadczenie przedmiotu dywidendy wspólnikom. Z tym zgodził się ... ma znaczenia, czy spółka wypłaci dywidendę z czystego zysku czy też ... , następnie przekazywanej wspólnikom w drodze dywidendy). Ponadto zysk wypłacony w formie dywidendy rodzi również obowiązek ...

  czytaj więcej

 • Czy niewypłacona <strong>dywidenda</strong> powinna zostać potraktowana jak przychód spółki

  Czy niewypłacona dywidenda powinna zostać potraktowana jak przychód spółki

  Do wypłaty dywidendy konieczna jest odpowiednia uchwała ... określają jednak warunków wypłaty dywidendy, w szczególności terminu, w ... spółki określa termin wypłaty dywidendy, sprawa wydaje się prosta. Dywidenda staje się wymagalna w ... . Brak wypłaty lub wypłata dywidendy po upływie wyznaczonego terminu, ... opóźnienia w wypłacie dywidendy jako nieodpłatnego świadczenia, ...

  czytaj więcej

 • Jaka <strong>dywidenda</strong> od podmiotu korzystającego ze zwolnienia od CIT

  Jaka dywidenda od podmiotu korzystającego ze zwolnienia od CIT

  ... pozarolniczej działalności spółki mającej otrzymać dywidendę są zwolnione z podatku dochodowego ... m.in.: „jeżeli spółka otrzymująca dywidendę korzysta ze zwolnienia od opodatkowania ... warunek zwolnienia z podatku od dywidend określony w art. 22 ust. ... organu podatkowego, że spółka otrzymująca dywidendę może skorzystać ze zwolnienia, ... w dniu wypłaty dywidendy, oświadczenie o jej ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dywidenda</strong> Taurona - 0,21 zł na akcję

  Dywidenda Taurona - 0,21 zł na akcję

  ... ma zostać przeznaczone na zasilenie kapitału zapasowego, podano w projektach. Na dzień dywidendy proponuje się wyznaczyć 2 lipca br., a na termin jej wypłaty - 20 ... spółka. linki wyróżnione W ub.r. ZWZ Tauronu przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190 ...

  czytaj więcej

 • Asseco Poland: Będzie <strong>dywidenda</strong> w wysokości 2,19 zł na akcję

  Asseco Poland: Będzie dywidenda w wysokości 2,19 zł na akcję

  ... zgodna z rekomendacją zarządu. Na dzień dywidendy wyznaczono 17 maja, zaś na dzień ... Jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek o dywidendę w wysokości 3,00 zł na ... dywidendowa Asseco Poland zakłada przeznaczanie na dywidendą 10-40% skonsolidowanego zysku netto. Z zysku za 2010 r. na dywidendę przeznaczono 33% zysku (wyniosła ...

  czytaj więcej

 • MSP: <strong>Dywidenda</strong> z KGHM może być wyższa niż proponowane 30% zysku netto

  MSP: Dywidenda z KGHM może być wyższa niż proponowane 30% zysku netto

  ... niemniej pod uwagę możliwość zaproponowania wyższej dywidendy niż 30% rekomendowane przez zarząd" - powiedział ... w ub. miesiącu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość ... minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć ... . spółka wypłaciła w sierpniu pierwszą ratę dywidendy w wysokości 17 zł ...

  czytaj więcej

 • Nie wiadomo, czy będzie dywidenda z PKO BP

  ... skarbu państwa oczekuje wypłaty zaliczkowej dywidendy w wysokości 50 proc. zysku ... także utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy. – Chcemy by było to 30 ... PKO BP przeznaczyło na wypłatę dywidendy 1 mld zł z jednostkowego ... 2,88 mld zł. Wypłata dywidendy zaliczkowej miałaby wspomóc budżet ... zł. Więcej informacji: Dywidenda z PKO BP ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne