działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.