egzekucja

Kara śmierci (kara główna, kara ostateczna, najwyższy wymiar kary) – kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa stosowana od początków istnienia prawa, różnie w zależności od krajów, systemów prawnych i epok, najczęściej za czyny uniwersalnie pojmowane jako zbrodnie takie jak zabójstwo lub zdrada stanu, ale także za drobniejsze przestępstwa, w tym skierowane przeciw mieniu lub nawet występki obyczajowe, jak cudzołóstwo.


 • Tajemnica skarbowa kurczy się: Fiskus poinformuje kontrahentów podatnika, że nie zapłacił on podatku

  Tajemnica skarbowa kurczy się: Fiskus poinformuje kontrahentów podatnika, że nie zapłacił on podatku

  Już za 3 miesiące urzędy skarbowe mają informować kontrahentów podatnika, że nie zapłacił on daniny, nie złożył deklaracji albo nie wykazał czynności, które miał obowiązek ujawnić.

  czytaj więcej

 • Bochenek o opłatach abonamentowych: Każdy z nas ma obowiązek płacić

  Bochenek o opłatach abonamentowych: Każdy z nas ma obowiązek płacić

  Zmiany w ustawie o opłatach abonamentowych nie są zmuszaniem "kogokolwiek do czegokolwiek"; na każdym z nas ciąży obowiązek opłat abonamentowych, wielu Polaków tego nie robi - powiedział we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek.

  czytaj więcej

 • Kontrowersyjne zwolnienie komorników z VAT

  Kontrowersyjne zwolnienie komorników z VAT

  Z broszury ministra finansów wynika, że komornicy, którzy mają małe kancelarie albo dopiero rozpoczynają działalność, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Ale skorzystanie z tej rady może się źle skończyć – ostrzegano podczas ubiegłotygodniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Komorników Sądowych w Mikołajkach.

  czytaj więcej

 • Kto płaci za zbędną rozprawę?

  Kto płaci za zbędną rozprawę?

  Sąd Najwyższy odpowie jutro na dwa kluczowe dla biznesu pytania. Chodzi o to, kto powinien ponosić koszty w przypadku cofnięcia powództwa przez przedsiębiorcę po wyegzekwowaniu należności.

  czytaj więcej

 • Dwa projekty ustaw dotyczących komorników trafią do komisji sprawiedliwości

  Dwa projekty ustaw dotyczących komorników trafią do komisji sprawiedliwości

  Projekty nowych ustaw o komornikach oraz o kosztach komorniczych trafią do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka – zdecydował w czwartek wieczorem Sejm.

  czytaj więcej

 • Kogo obciąża VAT: Komornika czy stronę postępowania egzekucyjnego? [OPINIA]

  Kogo obciąża VAT: Komornika czy stronę postępowania egzekucyjnego? [OPINIA]

  Na tle ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.), zwaną dalej u.k.s.i.e., ugruntowany został status komornika sądowego jako organu władzy publicznej. Konsekwencją tak ukształtowanej pozycji ustrojowej było korzystanie z wyłączenia od opodatkowania działalności egzekucyjnej na podstawie art. 15 ust.6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  czytaj więcej

 • NIK: Państwo przyjaźniejsze dla podatników, ale zaległości podatkowe rosną

  NIK: Państwo przyjaźniejsze dla podatników, ale zaległości podatkowe rosną

  NIK pozytywnie oceniła wprowadzenie tzw. miękkiej egzekucji podatkowej, która zwiększa zaufanie do organów podatkowych i odciąża je od prowadzonych postępowań administracyjnych. Zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną i to szybciej niż dochody z podatków.

  czytaj więcej

 • Krajowy Rejestr Zadłużonych - dłużnicy wpadną do sieci

  Krajowy Rejestr Zadłużonych - dłużnicy wpadną do sieci

  Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ujawniane w nim będą dane osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja.

  czytaj więcej

 • Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

  Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

   Jeśli przedsiębiorca wyegzekwował świadczenie od osoby, która go nie uznaje, a następnie cofnął pozew – należy go uznać za przegrywającego sprawę. A co za tym idzie, musi pokryć koszty procesu. Wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje zaś utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego, który orzeczenie zaskarżył. Tak wynika z dwóch uchwał wydanych w piątek przez Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Szymaniak: Naprawianie świata nigdy się nie kończy

  Szymaniak: Naprawianie świata nigdy się nie kończy

   Serce rośnie, gdy się obserwuje wysiłki przedstawicieli narodu w pocie czoła naprawiających opłakane skutki problemów, które nie tak dawno sami sprokurowali. W ubiegłym tygodniu Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, ogłaszał z mównicy sejmowej, że oto likwidowane będą hurtownie komornicze. Pominął przy tym mało istotny szczegół, że w zasadzie zostały one już zlikwidowane w poprzedniej kadencji i obecnie można powiedzieć co najwyżej o uśmierceniu niedobitków.

  czytaj więcej

 • Rośnie góra niezapłaconych podatków. Większości nie uda się odzyskać

  Rośnie góra niezapłaconych podatków. Większości nie uda się odzyskać

  Prawie 13 mld zł VAT zadeklarowanego w pustych fakturach namierzyły służby skarbowe w ub.r. Wyegzekwować udało się 1 proc. tej kwoty.

  czytaj więcej

 • Unijne polowanie na delegowanie. Czy nowe przepisy zrujnują polskie firmy?

  Unijne polowanie na delegowanie. Czy nowe przepisy zrujnują polskie firmy?

  Przepisy, które obowiązują od roku, nie zrujnowały polskich firm wysyłających swoich pracowników do innych krajów UE. Jednak KE kończy prace nad regulacjami, spod których może nie udać im się wyjść obronną ręką.

  czytaj więcej

 • Statut ZUS niezgodny z konstytucją

  Statut ZUS niezgodny z konstytucją

   Jeżeli dokument wewnętrzny narusza konstytucję, to decyzja urzędnika nie może wywołać skutków w obrocie prawnym, uznał Sąd Okręgowy w Częstochowie.

  czytaj więcej

 • Nieruchomości: Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa

  Nieruchomości: Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa

  Czy nieruchomość rolną nabytą w drodze egzekucji, zakończonej przysądzeniem własności dokonanym po 30 kwietnia 2016 r., można sprzedać przed upływem 10 lat? Na to pytanie odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 51/17). To kolejne z zagadnień dotyczących ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), jakie wpłynęły do SN.

  czytaj więcej

 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - cz. 8 [KOMENTARZ]

  Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - cz. 8 [KOMENTARZ]

  W ósmej części komentarza do ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji omawiamy trzy istotne bloki zagadnień.

  czytaj więcej

 • Abonament RTV powinien być zniesiony. Tak myślą nawet zwolennicy PiS [SONDAŻ DGP]

  Abonament RTV powinien być zniesiony. Tak myślą nawet zwolennicy PiS [SONDAŻ DGP]

  Niemal 60 proc. osób, które wzięły udział w sondażu DGP, uważa, że abonament radiowo-telewizyjny powinien być całkowicie zniesiony. Również wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości największa grupa ankietowanych jest za zniesieniem tej opłaty. To może być jeden z powodów, dla których prace nad projektem ustawy uszczelniającej płacenie abonamentu stanęły w legislacyjnym korku.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników