ekonomia finansowa

Ekonomia finansowa - gałąź ekonomii zajmującą się wzajemnymi relacjami pomiędzy zmiennymi finansowymi takimi jak ceny, stopy procentowe, udziały.