emitent

Emitent - podmiot (np.: osoba, przedsiębiorstwo, skarb państwa, gmina) wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.


 • Ostatni dzwonek dla spółek giełdowych na komitety audytu

  Ostatni dzwonek dla spółek giełdowych na komitety audytu

  Koniec początkowej fazy przystosowania jednostek zainteresowania publicznego (JZP) do nowych regulacji dotyczących komitetów audytu oraz wyboru biegłego rewidenta już za pasem, bo w najbliższą sobotę 21 października 2017 r. Do tej daty JZP, w tym emitenci notowani na rynku regulowanym (regulacja nie dotyczy NewConnect), powinni dostosować bądź też ustanowić komitet audytu zgodnie z wymogami, które zawarto w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej: ustawa o biegłych). A ten akt prawny wprowadził nie tylko nowe wymogi w zakresie składu komitetu. Nowości jest więcej. Na komitecie audytu spoczywa obowiązek opracowania m.in. polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską lub też polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

  czytaj więcej

 • Obligacje – alternatywa dla kredytu

  Obligacje – alternatywa dla kredytu

  Niezmiennie najczęściej wykorzystywanym przez polskie przedsiębiorstwa źródłem finansowania działalności i inwestycji jest kredyt. Rośnie jednak grupa firm emitujących papiery dłużne.

  czytaj więcej

 • Rady nadzorcze boją się odpowiedzialności za politykę informacyjną zarządu

  Rady nadzorcze boją się odpowiedzialności za politykę informacyjną zarządu

  Członkowie rad nadzorczych spółek publicznych mają poważny kłopot. Z jednej strony obowiązujące od lipca ub.r. unijne rozporządzenie MAR nakłada na nich obowiązek skupienia swojej uwagi na polityce informacyjnej firmy, z drugiej kodeks spółek handlowych uniemożliwia im wydawanie wiążących poleceń zarządowi. Problem stał się poważny szczególnie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Dała ona Komisji Nadzoru Finansowego możliwość nakładania kar także na członków rad nadzorczych, jeśli nadzorowana przez nich spółka rażąco naruszy związane z informacją poufną obowiązki informacyjne. Maksymalna wysokość sankcji ustalona została na 100 tys. zł. Przy czym taka kara może być nałożona na każdego z członków rady nadzorczej.

  czytaj więcej

 • CIT-em we wspólników. Kto zainwestuje, ten zapłaci

  CIT-em we wspólników. Kto zainwestuje, ten zapłaci

  Fiskus pobierze podatek dochodowy nie tylko przy aportach, ale także od gotówki wnoszonej do spółek. Eksperci są zdumieni, że tak duża zmiana mogła przejść niezauważenie przez rząd, Sejm i Senat.

  czytaj więcej

 • Lista nagrodzonych przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas Kongresu 590

  Lista nagrodzonych przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas Kongresu 590

  W tegorocznej edycji Nagród Gospodarczych Prezydenta RP kapituła wybierała spośród 142 zgłoszeń. Najwięcej – 30 – nadesłano w kategorii Badania i Rozwój. Z tej puli członkowie kapituły konkursowej wybrali 18 nominowanych, po trzech w każdej kategorii. Ostateczną decyzję o nagrodach podejmował prezydent

  czytaj więcej

 • Sierant: Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może!

  Sierant: Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może!

  Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Silesia One zdecydowało w czerwcu o emisji akcji serii E w trybie prawa poboru. Szokujący może być współczynnik poboru, jedna stara akcja upoważnia do objęcia 90 (dziewięćdziesięciu!) nowych. Jako dzień przyznania prawa poboru wskazano 1 września. Zgodnie z obowiązującym od lat cyklem rozliczeniowym T+2 akcjonariusze powinni nabyć prawa poboru 30 sierpnia. Napisałem „powinni”, bo minął 30 sierpnia, a spółka nie opublikowała żadnego komunikatu w tej sprawie. Dopiero w połowie października Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował prawa poboru nowych akcji i poinformował o podjęciu stosownej uchwały. Spółka nie opublikowała żadnego komunikatu.

  czytaj więcej

 • Iwona Sroka w zarzadzie Murapolu

  Iwona Sroka w zarzadzie Murapolu

  Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol S.A. w dniu 28 listopada 2017 r. dokonały zmian w składzie jej organów statutowych.

  czytaj więcej

 • Prezes GPW: Awans do grona rynków rozwiniętych to ogromna szansa

  Prezes GPW: Awans do grona rynków rozwiniętych to ogromna szansa

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że awans Polski do grona rynków rozwiniętych to ogromna szansa na przyciągnięcie nowego kapitału na warszawską giełdę, ale istotną rolę w przyciągnięciu globalnych funduszy nad Wisłę mają również do odegrania same spółki oraz domy maklerskie, uważa prezes GPW Marek Dietl. Podkreśla również konieczność wysokiego poziomu etyki wśród menedżerów spółek giełdowych.

  czytaj więcej

 • Capital Market Forum 2017

  Capital Market Forum 2017

  Globalne ryzyka, ekspansja polskich przedsiębiorstw, perspektywy dla rodzimej giełdy oraz kryptowaluty. Druga edycja Capital Market Forum 2017 już za nami. Gośćmi inwestorzy.tv byli m.in. Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Multico, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Morawiecki: Kupujcie obligacje

  Morawiecki: Kupujcie obligacje

  MF sprzedaje coraz więcej papierów klientom detalicznym. Ale w promowaniu tego sposobu oszczędzania daleko nam do Węgrów.

  czytaj więcej

 • Krucjata NBP i KNF przeciw bitcoinom

  Krucjata NBP i KNF przeciw bitcoinom

  W oczach banku centralnego i nadzoru finansowego kryptowaluty to coraz poważniejsze zagrożenie. Ale przedsiębiorcy widzą w nich szansę na dodatkowe zyski.

  czytaj więcej

 • Sukces Morawieckiego, czyli korzystny efekt uboczny

  Sukces Morawieckiego, czyli korzystny efekt uboczny

  Tempo wzrostu długu publicznego wyraźnie wyhamowało. Premier może mieć więc rację, zakładając bardzo dobry wynik. Ale nie będzie on najlepszy od początku transformacji.

  czytaj więcej

 • Prokuratorzy na tropie menedżerów: Czy spółkom grozi paraliż decyzyjny i spadek inwestycji

  Prokuratorzy na tropie menedżerów: Czy spółkom grozi paraliż decyzyjny i spadek inwestycji

  Paraliż decyzyjny i spadek inwestycji – takie mogą być konsekwencje szerokiego zaangażowania organów ścigania w badanie kontraktów spółek kontrolowanych przez państwo.

  czytaj więcej

 • Firmy zamiast akcji emitują kryptowaluty. To wielkie oszustwo czy rewolucja w finansowaniu biznesu?

  Firmy zamiast akcji emitują kryptowaluty. To wielkie oszustwo czy rewolucja w finansowaniu biznesu?

  Na całym świecie coraz większą karierę robi ICO (ang. Initial Coin Offering). Pod tym skrótem kryje się nowatorska metoda crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Polega na tym, że firma - zwykle start-up - zbiera kapitał, emitując swoją własną wirtualną, umowną walutę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników