inwestycje

Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.