jednostka dominująca niższego szczebla

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jednostka dominująca niższego szczebla. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jednostka dominująca niższego szczebla.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Truskolaski: Rządzę najlepszym miastem do życia

  Truskolaski: Rządzę najlepszym miastem do życia

  Pod względem wieku mieszkańców jesteśmy jedną z najmłodszych aglomeracji w Polsce. Musimy wykorzystać ten potencjał – przekonuje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski

  czytaj więcej

 • Rozliczenie połączeń w ramach wspólnej kontroli może sprawiać kłopoty

  Rozliczenie połączeń w ramach wspólnej kontroli może sprawiać kłopoty

  Kluczowe jest właściwe ujęcie aktywów netto przejętego przedsiębiorstwa w księgach podmiotu przejmującego. Ponadto konieczna jest analiza obejmowanych składników aktywów i pasywów pod kątem oceny ich faktycznej wartości.

  czytaj więcej

 • Cztery sposoby na ratowanie firmy

  Cztery sposoby na ratowanie firmy

  Cztery procedury restrukturyzacyjne. Nowe przepisy oferują kilka odrębnych procedur, które są przeznaczone zarówno dla podmiotów niewypłacalnych, jak i takich, które znajdują się na przedpolu niewypłacalności.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Sejm 15 maja 2015 r. uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Została opublikowana 14 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Sankcje za niezłożenie skonsolidowanego sprawozdania do KRS są czysto teoretyczne

  Sankcje za niezłożenie skonsolidowanego sprawozdania do KRS są czysto teoretyczne

  Trzeba jeszcze skutecznej weryfikacji, czy kierownik wypełnia ten obowiązek. Sąd nie będzie miał wystarczających danych, aby to zrobić. Z kolei biegły rewident nie musi przekazywać informacji na ten temat

  czytaj więcej

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.)

  czytaj więcej

 • Mateusz Morawiecki: Jesteśmy nieźli [WYWIAD]

  Mateusz Morawiecki: Jesteśmy nieźli [WYWIAD]

  Niewidzialna ręka rynku musi być wspierana widzialną ręką państwa. Wielkim błędem III RP było rzucenie naszych firm do gry w kapitalizm bez dania im czasu na dostosowanie się do nowych warunków - z Mateuszem Morawieckim rozmawiają Marek Chądzyński i Grzegorz Osiecki.

  czytaj więcej

 • Ustawa kominowa ma luki. Politycy wiedzą jak je wykorzystać

  Ustawa kominowa ma luki. Politycy wiedzą jak je wykorzystać

  Przepisy ograniczające możliwość zasiadania w wielu radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa obejmują wąskie grono przedsiębiorstw i przez to są nieskuteczne. Luk jest wiele, politycy chętnie z nich korzystają.

  czytaj więcej

 • CETA: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-Kanada, a powinniście

  CETA: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-Kanada, a powinniście

  W sierpniu 2014 r. zakończyły się negocjacje w sprawie CETA - kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska podała do wiadomości publicznej swój mandat do negocjacji, a 23 września 2016 roku w Bratysławie, podczas nieoficjalnego spotkania europejskich ministrów ds. handlu, padły wstępne deklaracje na temat jej przyjęcia. Ministrowie byli „za”. Protestujące w Bratysławie organizacje pozarządowe – „przeciw”. Ale z nimi ani teraz, ani wcześniej nie rozmawiano, podobnie jak w przypadku ACTA i TTIP. 27 października na szczycie Unia Europejska-Kanada, może dojść do parafowania umowy CETA. Czy i w jakim stopniu decyzja ta może wpłynąć na obywateli? Czy ta umowa będzie korzystna także dla nich, czy wyłącznie dla wielkich firm ponadnarodowych?

  czytaj więcej

 • Wszystko co musicie wiedzieć o ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jak jest i jak ma być

  Wszystko co musicie wiedzieć o ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jak jest i jak ma być

  To ustawa będąca swoistą konstytucją dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych (sądy wojskowe, administracyjne czy Sąd Najwyższy działają na podstawie innych przepisów). Ustawa określa, jak sądy są zorganizowane, finansowane, kto nimi kieruje, a kto czuwa nad tym, by cała machina działała sprawnie. Bo sądy, choć niezależne, nie są zawieszone w próżni. Merytoryczny nadzór sprawuje nad nimi Sąd Najwyższy (czyli, mówiąc obrazowo, dba o jakość wydawanych orzeczeń), a administracyjny – minister sprawiedliwości (tzn. dogląda warunków pracy i sposobu zarządzania jednostkami). W tym drugim przypadku wbrew pozorom nie chodzi tylko o zapewnianie sądom odpowiedniej liczby biurek w wyremontowanych budynkach czy właściwej obsady w sekretariatach. Środowisko sędziowskie od lat przekonywało, że ministerialny nadzór to fortel, za pomocą którego politycy mogą wywierać wpływ na to, jak orzekają sędziowie. Bo mając władzę decydowania o podziale pieniędzy czy kontrolowania sądowych statystyk, stają przed pokusą uzależnienia od siebie prezesów sądów o giętkim kręgosłupie. Takich, których symbolem stał się sędzia Milewski. Dlatego też sędziowskie stowarzyszenia opowiadały się za tym, aby nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi przejął SN. Ale kolejni szefowie resortu sprawiedliwości nigdy nie zamierzali w tej kwestii ustąpić. Wręcz przeciwnie, raczej sami dążyli do rozszerzenia swojej kontroli nad sądownictwem.

  czytaj więcej

 • Firmy potrzebują introwertyków

  Firmy potrzebują introwertyków

  Współczesna korporacyjna kultura wyznaje kult przebojowości. Jednak introwertycy przewyższają ekstrawertyków pod wieloma zawodowymi względami.

  czytaj więcej

 • NATO: Lokalizacja nowych centrów dowodzenia będzie decyzją polityczną

  NATO: Lokalizacja nowych centrów dowodzenia będzie decyzją polityczną

  Dowództwo NATO wypracowało rekomendacje dotyczące usytuowania nowych centrów dowodzenia Sojuszu, ale decyzja w tej sprawie będzie w dużej mierze zależeć od polityków - powiedział w środę w Brukseli szef Komitetu Wojskowego NATO generał Petr Pavel.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników