jednostka zależna

Jednostka zależna - spółka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkę dominującą.