konsumenci

* konsument - w biologii: rodzaj organizmów żywych,