księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.


 • Są dwie metody rozliczania różnic kursowych

  Są dwie metody rozliczania różnic kursowych

  W wyniku wyceny środków pieniężnych w euro znajdujących się na rachunku bankowym na dzień bilansowy pojawiły się różnice kursowe. Jaki będzie skutek ujęcia tych różnic kursowych w wyniku finansowym, rachunku przepływów pieniężnych i deklaracji podatku CIT w zależności od wybranej metody rozliczania różnic kursowych?

  czytaj więcej

 • Udział w zysku u komplementariusza to przychód finansowy

  Udział w zysku u komplementariusza to przychód finansowy

  Wypłata ze spółki komandytowej powinna być bowiem traktowana jako podział wyniku netto w trakcie roku obrotowego, a nie jako rozliczenia ze wspólnikami.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego na potrzeby restauracji

  Jak rozliczyć zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego na potrzeby restauracji

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi restaurację. Na jej potrzeby nabywa produkty rolne m.in. od rolników ryczałtowych. 3 kwietnia 2017 r. przedsiębiorca nabył 400 kg ziemniaków od rolnika ryczałtowego za kwotę 500 zł. Na udokumentowanie zakupu przedsiębiorca wystawił 3 kwietnia 2017 r. fakturę VAT RR na łączną kwotę 535 zł, w tym 35 zł zryczałtowanego zwrotu podatku. Ponadto nabycie tych produktów rolnych dokumentuje umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a rolnikiem ryczałtowym 3 kwietnia 2017 r. Zapłaty kwoty 535 zł wynikającej z faktury przedsiębiorca dokonał na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego 3 kwietnia 2017 r. Produkty te są wykorzystywane do przygotowywania posiłków sprzedawanych klientom w ramach świadczenia usług gastronomicznych. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć zakup tych ziemniaków na gruncie VAT i PIT? Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym (składa deklarację VAT-7). PIT rozlicza podatkiem liniowym. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową.

  czytaj więcej

 • Fiskus już szykuje się do kontroli firm z użyciem JPK

  Fiskus już szykuje się do kontroli firm z użyciem JPK

  Resort finansów rozpoczął realizację usługi, która umożliwi elektroniczne sprawdzanie firm. Udostępnił już aplikację służącą wysyłaniu plików we wszystkich strukturach JPK. Proces zakończy się w styczniu 2018 r.

  czytaj więcej

 • Faktury VAT: W branży spożywczej wciąż rządzi odręczny podpis

  Faktury VAT: W branży spożywczej wciąż rządzi odręczny podpis

  Parafa na fakturach to relikt. Ale nadal wymagana, gdy dokument jest wystawiany rolnikom ryczałtowym. To nie tylko generuje koszty, ale jest niezgodne z dyrektywą – twierdzą firmy i eksperci.

  czytaj więcej

 • Gdzie sprzedawca kodów do gier powinien założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe

  Gdzie sprzedawca kodów do gier powinien założyć spółkę, aby zminimalizować koszty podatkowe

  Gry komputerowe to jedna z popularniejszych form rozrywek. Wartość polskiego rynku gier wynosi niemal 2 mld zł. Ciągły rozwój tej branży przejawia się również w pojawiających się na rynku nowych usługach, np. sprzedaży kodów do gier. Jak zoptymalizować koszty prowadzonej działalności w tym zakresie?

  czytaj więcej

 • MF ostrzega przed rzekomymi aportami

  MF ostrzega przed rzekomymi aportami

  Jeżeli fiskus stwierdzi, że transakcje z wykorzystaniem dodatniej wartości firmy były sztuczne, ich uczestnicy będą musieli zapłacić zaległy podatek – przestrzega resort finansów.

  czytaj więcej

 • Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Spółka otworzyła akredytywę na przybliżoną kwotę związaną z zakupem środka trwałego, która będzie zrealizowana dopiero w 2018 r. Czy koszty uruchomienia akredytywy zwiększają wartość początkową środka trwałego? W jaki sposób zaprezentować tę pozycję w bilansie?

  czytaj więcej

 • Jak w kosztach i przychodach rozliczyć korektę podatku od nieruchomości

  Jak w kosztach i przychodach rozliczyć korektę podatku od nieruchomości

  EKSPERT RADZI |Spółki z podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK) na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystują nieruchomości położone na terenie ich działania, od których zobowiązane są – jako samodzielni podatnicy – rozliczać podatek od nieruchomości. Jest on zaliczany przez spółkę, a więc przez PGK, do kosztów uzyskania przychodów (w rozliczeniu CIT) w każdym miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata tego podatku (w wysokości należnej raty). Występują jednak przypadki, że w latach następujących po zakończeniu danego roku podatkowego dokonywane są zmiany wysokości zadeklarowanego podatku od nieruchomości za dany rok. Korekty skutkują przy tym zarówno zwiększeniem podatku, jak i jego zmniejszeniem (oznacza to, że np. w 2016 r. dokonywana może być korekta podatku od nieruchomości za rok 2014). W którym okresie należy uznać za koszt zaległy podatek za lata ubiegłe? A w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości w przypadku jej zwrotu w formie gotówkowej – czy z datą ujęcia jej w księgach rachunkowych, czy w momencie otrzymania zwrotu nadpłaty?

  czytaj więcej

 • Księgowy czasem uczestniczy w walnym zgromadzeniu właścicieli

  Księgowy czasem uczestniczy w walnym zgromadzeniu właścicieli

  Przedstawia wtedy treść sprawozdania finansowego i odpowiada na pytania wspólników. Może jednak odmówić odpowiedzi, jeśli przekazane w ten sposób informacje mogą wyrządzić spółce szkodę

  czytaj więcej

 • Biznes za integracją z Niemcami i Unią

  Biznes za integracją z Niemcami i Unią

  Ponad 8,4 tys. średnich i dużych przedsiębiorstw zarabiało w I kwartale na eksporcie. To rekord na tle poprzednich lat. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wśród firm zatrudniających co najmniej 50 osób i prowadzących księgi rachunkowe 8437 sprzedawało swoje wyroby na rynkach zagranicznych. To rekordowa liczba w porównaniu do analogicznych okresów poprzednich lat, o 224 większa niż przed rokiem.

  czytaj więcej

 • Biegli rewidenci też korzystają z ostrzeżeń Ministerstwa Finansów

  Biegli rewidenci też korzystają z ostrzeżeń Ministerstwa Finansów

  Resort ujawnia schematy agresywnej optymalizacji. Przypomina, że ich wdrożenie może mieć wpływ na zapisy ujęte w księgach rachunkowych.

  czytaj więcej

 • Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Za jego niedopełnienie grożą surowe kary, nawet skreślenie z rejestru. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań przez kolejne dwa lata

  czytaj więcej

 • Audytor sprawdzi, czy spółka stosuje agresywną optymalizację

  Audytor sprawdzi, czy spółka stosuje agresywną optymalizację

  Przeprowadzający rewizję finansową zawsze muszą zwrócić uwagę na istotne nietypowe transakcje, ponieważ wiążą się one ze znaczącym ryzykiem zniekształcenia sprawozdania finansowego - podkreśla Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

  czytaj więcej

 • KSR nr 11 już zaczął obowiązywać

  KSR nr 11 już zaczął obowiązywać

  Nowo opublikowany standard ma zastosowanie do sprawozdań, w tym śródrocznych, sporządzanych za 2017 r. Niektóre podmioty czekają więc ekspresowe zmiany w polityce rachunkowości.

  czytaj więcej

 • W Polsce JPK, a za granicą SAF-T

  W Polsce JPK, a za granicą SAF-T

  Planując rozwój biznesu za granicą, warto sprawdzić, jakie będą się z tym wiązać obowiązki w zakresie raportowania podatkowego

  czytaj więcej

 • W sprawie leasingu fiskus ugiął się pod presją sądów

  W sprawie leasingu fiskus ugiął się pod presją sądów

  W ciągu ostatniego roku organy podatkowe zmieniły zdanie. Teraz już pozwalają zaliczać wstępną opłatę od razu do kosztów uzyskania przychodu

  czytaj więcej

 • Wszystkie triki Roosevelta: Iluzjonista, który zaczarował gospodarkę

  Wszystkie triki Roosevelta: Iluzjonista, który zaczarował gospodarkę

  Przez Biały Dom przewinęło się spore grono politycznych kanciarzy, lecz ten największy wcale nie nazywał się Donald Trump.

  czytaj więcej

 • Absolwent. Co dalej?

  Absolwent. Co dalej?

  Dyplom ukończenia uczelni wyższej nie zawsze jest gwarantem uzyskania pracy. Kierując się zasadą: „nauczyć, a nie uczyć” WPiA wychodzi naprzeciw wymaganiom pracodawców, oferując absolwentom programy studiów, które nie tylko umożliwiają zdobycie niezbędnej do dalszego życia zawodowego wiedzy, lecz także przygotowują ich do efektywnego wejścia na rynek pracy. W związku z tym, zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty edukacyjnej, obejmującej m.in. 6 niestacjonarnych kierunków studiów II stopnia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników