księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.


 • Jak sprawdzić JPK przed wysłaniem go do urzędu skarbowego

  Jak sprawdzić JPK przed wysłaniem go do urzędu skarbowego

  Od 2017 roku także małe i średnie przedsiębiorstwa zostaną objęte obowiązkiem przesyłania ewidencji VAT do organów skarbowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - firmy MSP mają więc tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do elektronicznych kontroli podatkowych.

  czytaj więcej

 • Co od 2017 roku w rejestrze zakupów: Faktura czy każda transakcja

  Co od 2017 roku w rejestrze zakupów: Faktura czy każda transakcja

  Mogą być co do tego wątpliwości, bo nie wiadomo, jak interpretować nową pozycję w ewidencji VAT „inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji”. Oby się nie okazało, że w pliku JPK_VAT trzeba będzie podawać znacznie więcej informacji, niż się wszystkim wydaje.

  czytaj więcej

 • VAT od odszkodowań trafi do Luksemburga

  VAT od odszkodowań trafi do Luksemburga

  Czy miasta na prawach powiatu mają płacić podatek przy wywłaszczeniu ich z gruntów? Okazuje się, że wyrok siedmiu sędziów i uchwała NSA nie zakończyły sporu w tej sprawie.

  czytaj więcej

 • Najczęstsze błędy popełniane w księgowości: Jak przeprowadzić inwentaryzację

  Najczęstsze błędy popełniane w księgowości: Jak przeprowadzić inwentaryzację

  Podmioty już mogły rozpocząć weryfikację aktywów i pasywów. Czynności muszą zakończyć do 15 stycznia. W tym roku mogą skorzystać z nowej instrukcji.

  czytaj więcej

 • Kary dla doradców za współpracę z przestępcą? Mogą nie zadziałać

  Kary dla doradców za współpracę z przestępcą? Mogą nie zadziałać

  Przestaniemy podpisywać zgłoszenia rejestracyjne naszych klientów. Tak najnowszy pomysł MF komentują eksperci. Chodzi o projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją mebli (kuchennych, do sypialni, do salonu, dziecięcych). Spółka poniosła 3 października 2016 r. wydatki na nabycie katalogów, broszur i ulotek o charakterze informacyjnym w łącznej wysokości 6150 zł. Wydatki te zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez kontrahenta i otrzymaną przez spółkę 3 października 2016 r. Należność wynikająca z otrzymanej faktury za materiały informacyjne została uregulowana przelewem na rachunek bankowy kontrahenta 6 października 2016 r. Otrzymana faktura nie zawierała wyrazów „metoda kasowa”. Zdecydowana większość katalogów z produktami ma zostać wysłana kontrahentom (sklepy meblowe), a kilka ma zostać wyłożonych w sklepie firmowym do dyspozycji klientów indywidualnych. Z kolei broszury i ulotki o charakterze informacyjnym mają zostać wyłożone do dyspozycji klientów indywidualnych w sklepie firmowym oraz w sklepach meblowych, które nabędą produkty spółki. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie VAT i CIT wydatki poniesione na nabycie tych materiałów informacyjnych? Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości koszty informacji handlowej rozliczamy w dacie ich poniesienia. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Podwyższenie limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych: Więcej firm rozliczy się w uproszczony sposób

  Podwyższenie limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych: Więcej firm rozliczy się w uproszczony sposób

  Limity, od których zależą uprawnienia podatników, będą w 2017 r. wyższe od tych obowiązujących teraz. To efekt rosnącego kursu euro.

  czytaj więcej

 • Pra(co)wniczy spór o pre-pack [WYWIAD]

  Pra(co)wniczy spór o pre-pack [WYWIAD]

  Przepisy nie przesądzają, czy przy upadłości przygotowanej nabywca przedsiębiorstwa przejmuje też jego pracowników . A od tego może zależeć rentowność całej operacji.

  czytaj więcej

 • Jednolity Plik Kontrolny: Czas na małe i średnie przedsiębiorstwa

  Jednolity Plik Kontrolny: Czas na małe i średnie przedsiębiorstwa

  Do nowych zasad raportowania od 1 stycznia 2017 roku będą musiały przygotować się małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto, jeśli prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, będą zobligowane do comiesięcznego raportowania ewidencji VAT organom skarbowym.

  czytaj więcej

 • Dla otrzymanych dotacji ze środków unijnych trzeba prowadzić odrębną ewidencję

  Dla otrzymanych dotacji ze środków unijnych trzeba prowadzić odrębną ewidencję

  Jednostka podpisała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego umowę o dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 50 proc. kwoty wydatków kosztów kwalifikowanych. Na czym polega obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń związanych z realizacją projektu?

  czytaj więcej

 • Kiedy rozpoznać przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej

  Kiedy rozpoznać przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej

  Moja firma działa w branży nieruchomości. Posiadam grunt, na którym chcę wybudować nieruchomość mieszkalną. Sprzedaż mieszkań planuję rozpocząć po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Budowa nieruchomości będzie finansowana w części kredytem udzielonym przez bank, a częściowo wpłatami otrzymanymi od kupujących. W którym momencie należy rozpoznać przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej dla potrzeb księgowych, a w którym dla celów podatkowych?

  czytaj więcej

 • Akcyzowy prezent zamienił się w koszmar. Zamiast ulgi firmy czekają sądowe spory

  Akcyzowy prezent zamienił się w koszmar. Zamiast ulgi firmy czekają sądowe spory

  Kopalnie, huty, producenci ubrań, paliw, a nawet żywności cieszyli się z akcyzowego prezentu, który otrzymali 1 stycznia 2016 r. Teraz widzą, że zamiast ulgi czekają ich sądowe spory.

  czytaj więcej

 • Zamknięcie roku księgowego krok po kroku

  Zamknięcie roku księgowego krok po kroku

  Koniec i początek roku to czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku i przygotowaniem sprawozdania finansowego. Aby nie zapomnieć o żadnym z terminów, jakie nakładają przepisy, przygotowaliśmy zestawienie tych najbardziej istotnych z krótkim omówieniem.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nabycie usługi deratyzacji pomieszczeń

  Jak rozliczyć nabycie usługi deratyzacji pomieszczeń

  ABC sp. z o.o. nabyła od firmy X usługę deratyzacji budynku. Znajduje się w nim siedziba spółki ABC. Usługa została wykonana 17 października 2016 r. Na udokumentowanie wykonanej usługi firma X wystawiła 17 października 2016 r. fakturę na kwotę brutto 1230 zł, w tym VAT 230 zł. Niestety otrzymana 24 października 2016 r. faktura zawierała pomyłkę w numerze NIP spółki ABC (tzw. czeski błąd – przestawienie kolejności dwóch cyfr). Zapłaty za wykonaną usługę spółka zamierza dokonać na początku listopada 2016 r. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie CIT i VAT nabytą usługę deratyzacji? Spółka zajmuje się sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (proporcja wstępna stosowana dla 2016 r. wynosi 80 proc.). Spółka otrzymuje od kontrahentów odszkodowania, odsetki za zwłokę i kary umowne. Czy powinna także stosować prewskaźnik? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Są problemy z odpowiedzialnością za spis z natury w budżetówce

  Są problemy z odpowiedzialnością za spis z natury w budżetówce

  Od tego roku w sferze budżetowej można powierzyć prowadzenie rachunkowości centrum usług wspólnych. Teraz jednak pojawiły się wątpliwości, który kierownik odpowiada za inwentaryzację.

  czytaj więcej

 • Podatnicy nie zapłacą, gdy fiskus po raz kolejny zmieni zdanie

  Podatnicy nie zapłacą, gdy fiskus po raz kolejny zmieni zdanie

  Nie będzie potrzebna interpretacja indywidualna. Przed dopłatą daniny ochronią także urzędowe objaśnienia ministra finansów oraz utrwalona praktyka interpretacyjna.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników