księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.


 • doradca podatkowy

  doradca podatkowy

  czytaj więcej

 • PIT: Na jakim druku składamy korektę za 2014 rok?

  PIT: Na jakim druku składamy korektę za 2014 rok?

  ● Czy nie muszę już przekazywać fiskusowi sprawozdania● Na jakim druku należy złożyć korektę za 2014 rok● Czy korzystający z ulgi prorodzinnej nie muszą wypełniać i składać PIT/UZ

  czytaj więcej

 • Jak ująć ewidencję budynku przekazanego publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

  Jak ująć ewidencję budynku przekazanego publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej

  Jestem księgową w urzędzie miasta. Przekazaliśmy w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej (SPZOZ) budynek (środek trwały) na prowadzenie placówki (jesteśmy organem założycielskim). Problem w tym, w jaki sposób ująć tę nieruchomość w ewidencji – czy ma być w ewidencji bilansowej naszej gminy (właściciela nieruchomości), czy w ewidencji bilansowej tego SPZOZ, czy może w pozabilansowej?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć w firmie usługi detektywistyczne

  Jak rozliczyć w firmie usługi detektywistyczne

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) jest firmą transportową. W maju 2016 r. został skradziony jeden z samochodów ciężarowych będący własnością spółki i ujęty w ewidencji środków trwałych. Kradzież została zgłoszony na policję. Dodatkowo spółka zleciła poszukiwanie samochodu ciężarowego agencji detektywistycznej. Wykonała ona swą usługę 7 listopada 2016 r., wskazując w pisemnym sprawozdaniu miejsce, gdzie samochód się obecnie znajduje. Spółka zamierza podjąć kroki prawne mające na celu odzyskanie pojazdu. Za wykonanie usługi detektywistycznej spółka otrzymała 21 listopada 2016 r. fakturę wystawioną przez agencję detektywistyczną 14 listopada 2016 r. na kwotę 5000 zł plus 1150 zł VAT. Faktura nie została jeszcze zapłacona. Jak spółka powinna rozliczyć tę fakturę na gruncie podatku CIT i VAT, czy może odliczyć VAT, a pozostałą część wynagrodzenia zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Niepubliczne szkoły i przedszkola mają kłopoty z wydatkami z dotacji oświatowej

  Niepubliczne szkoły i przedszkola mają kłopoty z wydatkami z dotacji oświatowej

  Od nowego roku problem się pogłębi, ponieważ w zakresie wydatków inwestycyjnych w zmienionej ustawie o systemie oświaty brak jest konkretnych odesłań. Dlatego można mieć sporo wątpliwości.

  czytaj więcej

 • Plan Morawieckiego: Pierwsza odsłona pakietu dla firm [RAPORT DGP]

  Plan Morawieckiego: Pierwsza odsłona pakietu dla firm [RAPORT DGP]

  Wniesiony do Sejmu rządowy projekt zmiany niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców obejmuje tylko część regulacji, które zdaniem wicepremiera Morawieckiego mają zwiększyć potencjał gospodarczy Polski, a co za tym idzie dochody do budżetu państwa.

  czytaj więcej

 • Stawki karty podatkowej w 2017 roku

  Stawki karty podatkowej w 2017 roku

  W 2017 roku miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej są takie same jak w roku ubiegłym. Wnioskować o objęcie kartą podatkową można do 20 stycznia składając formularz PIT-16.

  czytaj więcej

 • Jak zaksięgować wynagrodzenie tłumacza przysięgłego?

  Jak zaksięgować wynagrodzenie tłumacza przysięgłego?

  Nasza jednostka działająca w formie jednostki budżetowej zawarła z tłumaczem przysięgłym umowę o dzieło, której przedmiotem jest tłumaczenie tekstu wykorzystywanego w bieżącej działalności jednostki. Jak ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające z wystawionego rachunku przez tłumacza oraz jego zapłatę? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować wydatek z tego tytułu?

  czytaj więcej

 • Spory dotyczące rozpoznawania kosztów pośrednich w czasie trwają od lat

  Spory dotyczące rozpoznawania kosztów pośrednich w czasie trwają od lat

  PROBLEM: Od wprowadzenia przepisów różnicujących zasady potrącalności od przychodów bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów minęła prawie dekada. W odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacja ustawy o CIT, jaka weszła w życie 1 stycznia 2007 r., rozwiała spory interpretacyjne co do rozpoznawalności kosztów podatkowych w czasie, należy zaprzeczyć. Wprowadzenie podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie było ukierunkowane na zakończenie sporów interpretacyjnych i wprowadzenie zasady, że koszty bezpośrednie są, z wyjątkami, potrącalne w momencie powstania związanych z nimi przychodów podatkowych, a koszty pośrednie na bieżąco, tj. w momencie ich poniesienia. Te spory się jednak nie zakończyły.

  czytaj więcej

 • Błędy w rachunkowości: Zdarzenia po dacie bilansu trzeba ujawnić

  Błędy w rachunkowości: Zdarzenia po dacie bilansu trzeba ujawnić

  Jeżeli pozyskane w nowym roku obrotowym ważne informacje wpływają na niezatwierdzone sprawozdanie, trzeba je skorygować. Jeżeli dotyczą bieżącego okresu, też trzeba o nich wspomnieć.

  czytaj więcej

 • Jest moda na zakładanie firmy w Czechach. Ale czy to rzeczywiście raj dla przedsiębiorców?

  Jest moda na zakładanie firmy w Czechach. Ale czy to rzeczywiście raj dla przedsiębiorców?

  Choć nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o kształcie systemu podatkowego w naszym kraju, to firmy już teraz zaczynają przenosić działalność do Czech.

  czytaj więcej

 • GiP chce pomóc, ale na koszt firm

  GiP chce pomóc, ale na koszt firm

  PROBLEM: Zdaniem głównego inspektora pracy podmiot sprzedający firmę powinien przez kolejny rok lub dwa ponosić odpowiedzialność za zaległości płacowe. Wszystko po to, by zabezpieczyć pracowników przed nieuczciwym pracodawcą, który sprzedaje firmę wraz z nimi. Nieuczciwym, bo zdarza się, że przy takim transferze były pracodawca celowo zwleka z wypłatą pensji. Czego przykładem jest sprawa spółki Bezpieczny List, sprzedanej przez Inpost (pisaliśmy o tym w DGP nr 219). GIP zwrócił się ze swoją propozycją do resortu rodziny. Jednak już dziś pomysł budzi kontrowersje. Zdaniem ekspertów jest to rozwiązanie za daleko idące i istnieje ryzyko, że obróci się przeciwko uczciwym przedsiębiorcom.

  czytaj więcej

 • Jednolity Plik Kontrolny

  Jednolity Plik Kontrolny

  czytaj więcej

 • Zwolnienie w SSE wymaga dokumentacji

  Zwolnienie w SSE wymaga dokumentacji

  Podatnicy, którzy nie dokumentują szczegółowo kontraktów forward, mogą mieć problem ze skorzystaniem ze zwolnienia przysługującego dla dochodów osiąganych w specjalnej strefie ekonomicznej. To wniosek z wczorajszego wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego.

  czytaj więcej

 • W 2017 r. więcej podatników skorzysta z uproszczonego rozliczenia

  W 2017 r. więcej podatników skorzysta z uproszczonego rozliczenia

  Od stycznia limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Kto mimo tego będzie chciał je prowadzić, musi poinformować o tym fiskusa.

  czytaj więcej

 • Od 2017 r. CIT będzie niższy, ale restrukturyzacja trudniejsza

  Od 2017 r. CIT będzie niższy, ale restrukturyzacja trudniejsza

  Od 2017 r. fiskus będzie miał do dyspozycji trzy klauzule: generalną przeciw unikaniu opodatkowania oraz dwie małe, szczegółowe. Limit płatności gotówkowych będzie obniżony z 15 tys. euro do 15 tys. zł

  czytaj więcej

 • Koszty poniesione w SSE to zapłata

  Koszty poniesione w SSE to zapłata

  Wydatki na nowe inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej stają się kosztem nie z chwilą ujęcia w księgach, tylko w dacie faktycznej zapłaty – stwierdził NSA. Ale przyznał, że jest też inna linia orzecznicza.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników