łupki

* łupki - grupa skał metamorficznych lub osadowych o charakterystycznej teksturze łupkowej (łupkowatości)