mieszkania

Gospodarka mieszkaniowa w PRL – mieszkania były w całym okresie PRL dobrem deficytowym.