należności

Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np.


 • 25 lat za kratkami za fałszywe faktury. Sprawdź nowe sankcje w kodeksie karnym

  25 lat za kratkami za fałszywe faktury. Sprawdź nowe sankcje w kodeksie karnym

  1 marca weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur, ich podrabianie i przerabianie. Przepisy uzależniają długość pobytu za kratkami od kwoty należności na dokumencie, a nie wartości uszczuplenia podatku, jak to jest w kodeksie karnym skarbowym.

  czytaj więcej

 • Zatrudniasz po stażu dla bezrobotnego? Możesz nie płacić składek

  Zatrudniasz po stażu dla bezrobotnego? Możesz nie płacić składek

  Jeśli pracodawca w umowie lub jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym zorganizowania stażu dla bezrobotnego zobowiązał się zatrudnić taką osobę po jego zakończeniu, jest zwolniony z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przez 12 miesięcy.

  czytaj więcej

 • Zagranica prześwietla polskie firmy

  Zagranica prześwietla polskie firmy

  W ubiegłym roku kontrahenci naszych przedsiębiorców kupili o ponad połowę więcej raportów o nich. M.in. z powodu problemów ze ściąganiem należności.

  czytaj więcej

 • Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  KOWBUD sp. z o.o. zajmuje się dostawą materiałów budowlanych i drobnego sprzętu budowlanego. W przeszłości padła już raz ofiarą grupy przestępców, którzy, podszywając się pod nią, wprowadzali do obrotu faktury rzekomo wystawione przez tę spółkę. Po długim i dość uciążliwym postępowaniu spółka zdołała wykazać i udowodnić, że ani sama jako podmiot, ani też żaden z jej pracowników nie uczestniczyli w tym procederze. Jednak wspomnienia tego nieprzyjemnego incydentu są cały czas obecne w świadomości zarządu i dużej grupy pracowników (tych, którzy de facto musieli wykazywać swoją niewinność). Stąd od początku 2017 r. daje się wyczuć w firmie pewne podenerwowanie wynikające z faktu, że wprowadzono nowe regulacje, które nie tylko zwiększają sankcje karne skarbowe za błędy w fakturach, ale w kodeksie karnym wprowadziły nowe przestępstwa polegające na wystawianiu fikcyjnych (czyli pustych) faktur, podrabianiu takich dokumentów, przerabianiu ich i posługiwaniu się nimi (używaniu ich jako autentycznych). Zwłaszcza wśród osób fakturujących oraz w księgowości zajmującej się rozliczeniem podatków pojawiły się obawy o to, co się stanie, jeżeli sytuacja taka jak w przeszłości będzie miała miejsce ponownie, a tym razem, z jakichś powodów, nie uda się w sposób jednoznaczny przekonać kontrolujących czy może później organy ścigania o tym, że firma jest ofiarą, a jej zarząd i pracownicy w żaden sposób nie uczestniczyli w nielegalnym procederze. Obawy pracowników księgowości są nawet dalej idące. Rośnie bowiem niepokój o to, czy przypadkiem któraś z licznych faktur zakupowych nie okaże się po jakimś czasie pustym dokumentem i czy nie zaprowadzi to osoby, która ją rozliczała, do więzienia.

  czytaj więcej

 • Fiskus płaci frycowe za brak przepisów

  Fiskus płaci frycowe za brak przepisów

  Naczelnik urzędu skarbowego chciał od ZUS 130 tys. zł za bezskuteczną egzekucję składek. To jedna czwarta rocznego budżetu tej jednostki.

  czytaj więcej

 • Budżet nie zarobi kroci na ściąganiu długów

  Budżet nie zarobi kroci na ściąganiu długów

  Naczelnik urzędu skarbowego pobierze za czynności egzekucyjne nie więcej niż 30 tys. zł – odpowiada Ministerstwo Finansów na pytanie DGP.

  czytaj więcej

 • KAS rodzi się w mękach: W urzędach chaos, a na ważnych dokumentach brak podpisu

  KAS rodzi się w mękach: W urzędach chaos, a na ważnych dokumentach brak podpisu

  Pracownicy są niepewni jutra, w urzędach panuje chaos, a na ważnych dokumentach wciąż brakuje podpisu. Opozycja mówi o totalnym bałaganie. Szef KAS odpowiada: Skoro jest tak źle, to dlaczego ze ściągalnością podatków jest tak dobrze.

  czytaj więcej

 • Skutek reformy KAS: Więcej spornych spraw będzie teraz trafiać do sądów

  Skutek reformy KAS: Więcej spornych spraw będzie teraz trafiać do sądów

  Organy drugiej instancji uwzględniły w 2016 r. jedną czwartą odwołań od decyzji pokontrolnych – wynika z danych MF. Zdaniem ekspertów odejście od dwuinstancyjności to błąd.

  czytaj więcej

 • Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

  czytaj więcej

 • Reforma sądownictwa: Senaccy legislatorzy przeciwko resortowi sprawiedliwości

  Reforma sądownictwa: Senaccy legislatorzy przeciwko resortowi sprawiedliwości

  Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu senatorowie zajmą się nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych, która dotyczy statusu dyrektorów sądów. Wszystko wskazuje na to, że izba wyższa przyjmie ustawę bez poprawek.

  czytaj więcej

 • Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne

  Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne

  O co firmy pytają na szkoleniach: W polskim systemie prawnym mobbing jest uregulowany w prawie pracy (art. 943 par. 1-5 kodeksu pracy; dalej: k.p.). Jest to działanie zabronione w tej gałęzi prawa, zatem zachowania polegające na mobbowaniu pracownika są działaniami nielegalnymi.

  czytaj więcej

 • Ze składkami za grudzień 2017 roku lepiej nie czekać do stycznia [WYWIAD]

  Ze składkami za grudzień 2017 roku lepiej nie czekać do stycznia [WYWIAD]

  - Jeśli płatnik będzie próbował w 2018 r. dokonać wpłaty na stary rachunek, to systemy bankowe jej nie przyjmą. Gdy zapłaci awansem, nie będzie miał problemu z chwilowym brakiem nowego numeru konta - informuje Paweł Jaroszek członek zarządu nadzorujący pion finansów i realizacji dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Z końcem grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracownik zakwestionował wskazaną przez pracodawcę przyczynę jednomiesięcznego wypowiedzenia. Oddał sprawę do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał mu rację i przychylił się do żądania pracownika. Podjęcie pracy nastąpiło 1 marca 2017 r. Pracownik ma zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Jak obliczyć to wynagrodzenie? Czy podlega ono oskładkowaniu? W czasie zatrudnienia pracownik zarabiał 4200 zł miesięcznie oraz miał prawo do miesięcznych zmiennych premii, które wyniosły 420 zł, 504 zł, 630 zł, odpowiednio za miesiące od września do listopada, a za grudzień - 210 zł. Pracownik po przywróceniu do pracy ma takie same warunki płacowe.

  czytaj więcej

 • Regulując płatność w poniedziałek, gdy termin przypada w sobotę, nabywca nie traci prawa do ulgi

  Regulując płatność w poniedziałek, gdy termin przypada w sobotę, nabywca nie traci prawa do ulgi

  Jesteśmy firmą udzielającą ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin płatności dla nabywcy ulgi za usługę został określony na 25 marca 2017 r. (sobota). Czy jeśli zapłaci 27 marca (poniedziałek), może żądać wystawienia od nas ulgi?

  czytaj więcej

 • Ryczałty za nocleg: Ostatnie dni na zaskarżenie wyroków

  Ryczałty za nocleg: Ostatnie dni na zaskarżenie wyroków

  Do 29 marca firmy transportowe mogą wnosić o wznowienie postępowań w sprawach, w których dotychczas przegrały w sądzie pracy procesy o wypłatę takich należności dla kierowców.

  czytaj więcej

 • Służba zdrowia: Szpitale odzyskają zwindykowane długi

  Służba zdrowia: Szpitale odzyskają zwindykowane długi

  Zapadł bezprecedensowy wyrok będący ciosem dla firm od lat zarabiających na handlu wierzytelnościami placówek medycznych.

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  PROBLEM W spółce z o.o. jest kilkoro wspólników. Dwóch zostało powołanych do zarządu, jeden jest prezesem. Działa też rada nadzorcza i prokurent. Jak określić podleganie ubezpieczeniom wspólników i członków organów spółki?

  czytaj więcej

 • Podatek u źródła: Po ostatnich zmianach w PIT łatwo wpaść w pułapkę przepisów

  Podatek u źródła: Po ostatnich zmianach w PIT łatwo wpaść w pułapkę przepisów

  Jestem Polką, pracuję i zarabiam w Polsce, więc i tu płacę podatek. Proste. Jednak w życiu zdarzają się sytuacje bardziej skomplikowane. Przykład – cudzoziemiec pracuje w Hiszpanii, ale na zlecenie polskiego pracodawcy. Kto i gdzie płaci podatek? Tu już sprawa nie jest tak oczywista. Bo i nie Polak, i nie świadczy pracy w Polsce, a jedyne, co go łączy z naszym krajem, to rodzimy pracodawca, który stąd wysyła mu wynagrodzenie. Czy w takim przypadku dochód obcokrajowca powinien być opodatkowany w Polsce, czy w jego ojczyźnie? 

  czytaj więcej

 • Właściciele niewielkich wydawnictw apelują o wstrzymanie prac nad jednolitą ceną książki

  Właściciele niewielkich wydawnictw apelują o wstrzymanie prac nad jednolitą ceną książki

  W nawiązaniu do prośby o przekazanie do resortu przez przedstawicieli środowisk związanych z polskim rynkiem książki i czytelnictwem uwag w sprawie ustawy o jednolitej cenie książki przedstawiamy swoje stanowisko – piszą w liście otwartym skierowanym do ministra Piotra Glińskiego właściciele niewielkich wydawnictw.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników