należności

Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np.


 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Outsourcing pracowniczy pod większą kontrolą

  Outsourcing pracowniczy pod większą kontrolą

  Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1027).

  czytaj więcej

 • Nie tylko prawo łaski. Oto efekty uchwał Sądu Najwyższego

  Nie tylko prawo łaski. Oto efekty uchwał Sądu Najwyższego

  Ucywilizowanie zasad egzekwowania długów czy ułatwienie walki o odszkodowanie za dyskryminujące zwolnienie z pracy. To efekty uchwał Sądu Najwyższego.

  czytaj więcej

 • Poradnia samorządowa z 14 czerwca 2017

  Poradnia samorządowa z 14 czerwca 2017

  ● Czy odwołanie dyrektora muzeum trzeba konsultować ze związkami zawodowymi● Kto ustala zasady zwrotu kosztów delegacji członków komisji antyalkoholowej ● Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości opłat parkingowych● Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości opłat parkingowych

  czytaj więcej

 • Przez ponad 20 lat firmy potrącały podatek, którego nie było

  Przez ponad 20 lat firmy potrącały podatek, którego nie było

  Od 24 lat w polskiej wersji językowej umowy zawartej przez nasz kraj z Portugalią był błąd. Minister spraw zagranicznych właśnie go sprostował. Przedsiębiorców kosztowało to 10-procentową daninę.

  czytaj więcej

 • Rośnie góra niezapłaconych podatków. Większości nie uda się odzyskać

  Rośnie góra niezapłaconych podatków. Większości nie uda się odzyskać

  Prawie 13 mld zł VAT zadeklarowanego w pustych fakturach namierzyły służby skarbowe w ub.r. Wyegzekwować udało się 1 proc. tej kwoty.

  czytaj więcej

 • Zaległe składki do ZUS będą się trudniej przedawniać

  Zaległe składki do ZUS będą się trudniej przedawniać

  Dokonana przez płatnika wpłata na indywidualny rachunek zostanie proporcjonalnie podzielona na należności wszystkich funduszy w zależności od procentowego udziału składek, określonych w deklaracji rozliczeniowej przekazanej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Prezydent: RDS to miejsce dyskusji i wymiany poglądów

  Prezydent: RDS to miejsce dyskusji i wymiany poglądów

  Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów; tutaj wypracowano wiele ważnych decyzji - powiedział poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

  czytaj więcej

 • Podatnicy, którzy nie zapłacili państwu prawie 100 mld złotych

  Podatnicy, którzy nie zapłacili państwu prawie 100 mld złotych

  Fiskus identyfikuje coraz więcej dużych dłużników podatkowych. Ale to pierwszy krok – ten łatwiejszy. Znacznie trudniej odzyskać należne pieniądze.

  czytaj więcej

 • Ciekawe i trudne czasy. Wyzwania dla logistyki

  Ciekawe i trudne czasy. Wyzwania dla logistyki

  Przedsiębiorcy z branży TSL obawiają się, że zabraknie pracowników, a koszty działalności niebotycznie wzrosną. Nadzieje wiążą z dobrą koniunkturą, głębokim rynkiem wewnętrznym i brexitem

  czytaj więcej

 • Faktoring – niedoceniane paliwo rozwoju

  Faktoring – niedoceniane paliwo rozwoju

  Firmy coraz chętniej korzystają z faktoringu, bo zyskują dostęp do gotówki – szybko i bez zbędnych formalności. Ale faktoring ma znacznie więcej, nie zawsze oczywistych zalet, dzięki którym może on wynieść firmę na zupełnie inny poziom rozwoju – mówi Dariusz Filipek, kierownik Zespołu Sprzedaży Faktoringu w Deutsche Bank Polska.

  czytaj więcej

 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - cz. 8 [KOMENTARZ]

  Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - cz. 8 [KOMENTARZ]

  W ósmej części komentarza do ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji omawiamy trzy istotne bloki zagadnień.

  czytaj więcej

 • Ciemne strony walki z szarą strefą

  Ciemne strony walki z szarą strefą

  Nawet po udowodnieniu oszustw udaje się ściągnąć najwyżej kilka procent zaległych należności podatkowych. Postępowania ciągną się średnio po 464 dni. Na szczęście wyniki są coraz lepsze.

  czytaj więcej

 • Polska skarbówka szybko nakryje oszusta, ale należności już nie odzyska

  Polska skarbówka szybko nakryje oszusta, ale należności już nie odzyska

   W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła dwa raporty dotyczące walki z podmiotami unikającymi płacenia podatków. Wnioski są jednoznaczne – skarbówka lepiej niż kiedykolwiek potrafi namierzyć nieuczciwych podatników.

  czytaj więcej

 • Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  W piśmie do Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł pomysł związany z dochodzeniem należności podatkowych na drodze cywilnej na podstawie przepisów dotyczących nienależnego świadczenia (bezpodstawnego wzbogacenia).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników