NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie.