organizacje pożytku publicznego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu organizacje pożytku publicznego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące organizacje pożytku publicznego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Fiskus już szykuje się do kontroli firm z użyciem JPK

  Fiskus już szykuje się do kontroli firm z użyciem JPK

  Resort finansów rozpoczął realizację usługi, która umożliwi elektroniczne sprawdzanie firm. Udostępnił już aplikację służącą wysyłaniu plików we wszystkich strukturach JPK. Proces zakończy się w styczniu 2018 r.

  czytaj więcej

 • Dwa lata dobrej zmiany: Centralizm państwowy w praktyce

  Dwa lata dobrej zmiany: Centralizm państwowy w praktyce

  Na półmetku rządów PiS w dojrzałą fazę weszła nacjonalizacja sfery publicznej. Jej efektem może być ucieczka z pułapki średniego rozwoju. Ale są też niebezpieczeństwa.

  czytaj więcej

 • 1 proc. PIT nie dla zapominalskich fundacji

  1 proc. PIT nie dla zapominalskich fundacji

  Organizacja pożytku publicznego, która zbyt późno powiadomi fiskusa o swoim rachunku bankowym, nie dostanie pieniędzy, które chcieli przekazać jej podatnicy – wynika z wczorajszego wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Dotacje powinny być ujęte w planie finansowym urzędu, a nie jednostki organizacyjnej

  Dotacje powinny być ujęte w planie finansowym urzędu, a nie jednostki organizacyjnej

  Jestem skarbnikiem gminy, która udziela dotacji organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Mamy wątpliwości, czy te środki finansowe mają być uprzednio ujęte (i wypłacane) w planie finansowym naszego urzędu (jako gminy), czy mogą być ujęte w planie finansowym jednostki organizacyjnej gminy, czyli w planie ośrodka sportu? To by usprawniło naszą pracę, a gmina jest prawnie samodzielna.

  czytaj więcej

 • Piotr Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego

  Piotr Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego

  Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński został przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. We wtorek na tę funkcję powołał go prezydent Andrzej Duda.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności: Sygnalista będzie musiał skonfrontować się z pracodawcą

  Ustawa o jawności: Sygnalista będzie musiał skonfrontować się z pracodawcą

  Eksperci są zgodni: Sposób konstrukcji przepisów dotyczących powiadamiających o nieprawidłowościach świadczy o tym, że cel regulacji, jakim powinna być ochrona interesu publicznego, będzie realizowany poprzez konfrontację pracownika z pracodawcą i odwrotnie.

  czytaj więcej

 • Zatrudnienie w Kościele pod lupą sądów

  Zatrudnienie w Kościele pod lupą sądów

  Wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania. Tym samym związki wyznaniowe mogą żądać od kandydatów do pracy przynależności do tej samej grupy religijnej, ale tylko jeśli jest to uzasadnione i nie prowadzi do niedozwolonego naruszenia zasady równego traktowania. Tak wynika z opinii Evgenia Tancheva, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego zagraża i prywatności obywateli i biznesowi

  Ustawa o jawności życia publicznego zagraża i prywatności obywateli i biznesowi

  Dziś odbędzie się druga tura konsultacji społecznych w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego firmowanej przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Nawet propozycje reform sądownictwa nie sprowokowały takiej aktywności obywateli i organizacji społecznych w procesie legislacyjnym, jak pierwsza próba kompleksowego uregulowania kwestii związanych z przejrzystością władzy oraz przeciwdziałaniem praktykom korupcyjnym.

  czytaj więcej

 • Stawką w grze o sądy są wolne wybory i wolna Polska

  Stawką w grze o sądy są wolne wybory i wolna Polska

  Upolityczniona KRS będzie wybierać polskich sędziów. Na początek Sądu Najwyższego, który będzie decydować o ważności wyborów i – w specjalnej, całkowicie obsadzonej zwolennikami „dobrej zmiany” izbie – będzie mógł zmienić każdy prawomocny wyrok w RP. O taką demokrację nam chodzi?

  czytaj więcej

 • Koniec wakacji w podatku od nieruchomości

  Koniec wakacji w podatku od nieruchomości

  Przedsiębiorcy, którzy w 2017 r. oddali do użytku nowe obiekty budowlane, od początku 2018 r. będą musieli rozliczać podatek od nieruchomości. Dobry plan może przynieść firmie spore oszczędności.

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości 2018. Podatnicy, terminy, stawki

  Podatek od nieruchomości 2018. Podatnicy, terminy, stawki

  Jedno jest pewne. Stawki opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości wzrosną na skutek inflacji. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. górnych granic stawek podatków w 2018 r. Wyjaśniamy, na kim spoczywa obowiązek zapłaty, jakich kwot spodziewać się w przyszłym roku i kiedy mija termin uiszczenia należności.

  czytaj więcej

 • Kłopotliwe ustalanie podmiotów powiązanych z firmą z dofinansowaniem PFRON

  Kłopotliwe ustalanie podmiotów powiązanych z firmą z dofinansowaniem PFRON

  Firma ubiegająca się o dofinansowanie pensji pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, w której 100 proc. udziałów ma stowarzyszenie, nie powinna uwzględniać jego personelu do stanu zatrudnienia.

  czytaj więcej

 • Jak powinno się opodatkować stowarzyszenie i jego oddziały

  Jak powinno się opodatkować stowarzyszenie i jego oddziały

  PROBLEM: Stowarzyszenie ma osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego (OPP) i jest reprezentowane przez zarząd główny. W jego skład wchodzą jednak terenowe jednostki organizacyjne i ogólnokrajowe jednostki organizacyjne. Jednostki terenowe samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe i samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe i merytoryczne, które w formie papierowej przesyłają do zarządu. Ten z kolei na dzień kończący rok obrotowy sporządza łączne sprawozdanie finansowe. Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mające i niemające osobowości prawnej, posiadające odrębne numery NIP i REGON, rozliczają się terytorialnie z urzędami skarbowymi, pełniąc funkcję płatnika (z racji statusu pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w jednostkach pracowników). Zarząd nie ma więc obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek wchodzących w skład stowarzyszenia, a czynności, które wykonuje, mają jedynie charakter techniczny (reprezentacja stowarzyszenia, sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego, merytorycznego, wyliczenie CIT). Czy każda jednostka terenowa wchodząca w skład stowarzyszenia powinna indywidualnie przesyłać dane JPK do swoich terenowych urzędów skarbowych? Czy jednostki terenowe niemające osobowości prawnej same powinny odprowadzać PIT (składać PIT-4R) i przesyłać dane do JPK? Czy stowarzyszenie powinno rozliczać CIT łącznie i składać zeznanie do urzędu skarbowego? ⒸⓅ

  czytaj więcej

 • Teatr WARSawy - miejsce, w którym widz jest partnerem do rozmowy

  Teatr WARSawy - miejsce, w którym widz jest partnerem do rozmowy

  -Teatr niezależny to taki, na którym nikomu nie zależy - żartuje Adam Sajnuk, dyrektor Teatru WARSawy. Ale on ma to szczęście, że na jego teatrze zależy przede wszystkim widzom, którzy doceniają dobry repertuar, świetnych aktorów i atmosferę miejsca. Od 20 lat Konsekwentnie im to scena Sajnuka gwarantuje.

  czytaj więcej

 • Foodsharing, czyli poświąteczna alternatywa dla nadmiaru żywności w domach

  Foodsharing, czyli poświąteczna alternatywa dla nadmiaru żywności w domach

  W miastach powstają jadłodzielnie. To specjalne miejsca z lodówkami, dzięki którym niezjedzone przez mieszkańców produkty – zamiast się marnować – trafiają do najbardziej potrzebujących.

  czytaj więcej

 • "Nieskończenie Niepodległa" - rusza debata o kondycji Polski w ostatnim stuleciu

  "Nieskończenie Niepodległa" - rusza debata o kondycji Polski w ostatnim stuleciu

  Cykl artykułów historycznych oraz publikacja Księgi Stulecia Niepodległości - to niektóre z założeń projektu "Nieskończenie Niepodległa". Program Ośrodka KARTA, którego celem jest stworzenie pola do debaty na temat kondycji polskiej niepodległości wystartuje 5 stycznia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników