próg rentowności

Próg rentowności – nazywany także punktem wyrównania (ang. BEP – break even point).