rok obrotowy

Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym.


 • Węgierska nieortodoksja. Czy finansowe rozwiązania z Budapesztu przyjęłyby się w Polsce?

  Węgierska nieortodoksja. Czy finansowe rozwiązania z Budapesztu przyjęłyby się w Polsce?

  Bank centralny w Budapeszcie jest w naszym regionie liderem niekonwencjonalnych rozwiązań.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • To nie będzie nasza pięta Achillesowa. "Ten wynalazek to nadzieja dla rehabilitacji"

  To nie będzie nasza pięta Achillesowa. "Ten wynalazek to nadzieja dla rehabilitacji"

  Pomimo rozwoju technologii medycznych zaskakująco mało dzieje się w dziedzinie rehabilitacji. To może być problem, zwłaszcza biorąc pod uwagę trendy demograficzne, a także rosnące koszty opieki zdrowotnej.

  czytaj więcej

 • Prezes NBP obniżył wyceny banków

  Prezes NBP obniżył wyceny banków

  Według Adama Glapińskiego podwyżek stóp może nie być do 2020 r. Dla instytucji finansowych to zły scenariusz. Ale za sprawą EBC może się nie ziścić.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie za 2017 rok. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów

  Sprawozdanie za 2017 rok. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów

  Do końca marca trzeba sporządzić sprawozdanie za poprzedni rok. Obecnie ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395; dalej: u.r.) przewiduje cztery załączniki dla sprawozdań finansowych dla podmiotów innych niż banki i ubezpieczyciele. Przedsiębiorstwa mogą wybierać między załącznikami nr 1, nr 4 i nr 5. Natomiast dla organizacji pozarządowych przewidziane zostały załączniki nr 1 lub nr 6. Załączniki różnią się nie tylko zakresem informacji, lecz także tym, kto i kiedy może podjąć decyzję o ich wyborze.

  czytaj więcej

 • Fasadowy trybunał niech się bawi sam. RPO wycofał ustawę inwigilacyjną z TK

  Fasadowy trybunał niech się bawi sam. RPO wycofał ustawę inwigilacyjną z TK

  RPO wycofał z TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. ustawy inwigilacyjnej. Nawet bez tej ustawy mnożą się próby zwalniania z tajemnicy adwokackiej.

  czytaj więcej

 • Bruksela chce podatku od internetowych gigantów

  Bruksela chce podatku od internetowych gigantów

  Facebook, Google, Instagram, Uber czy Airbnb zapłacą 3 proc. od przychodów brutto osiągniętych w unijnym państwie, w którym działają.

  czytaj więcej

 • Bąk: Napędzany adrenaliną [Hyundai i30 N Performance]

  Bąk: Napędzany adrenaliną [Hyundai i30 N Performance]

  Nawet jeżeli motoryzacja interesuje was nie bardziej niż curling albo życie seksualne motyli, to na pewno słyszeliście o czymś takim, jak europejski konkurs na najlepszy samochód. Co roku 60 najbardziej kompetentnych dziennikarzy z tej branży bierze na warsztat wszystkie najnowsze modele i poddaje je surowym testom. Mierzą, sprawdzają, jeżdżą, macają, stukają, kręcą, porównują etc. A następnie, zawsze na początku marca, ogłaszają swój werdykt. W tym roku zwyciężyło volvo XC40, które od 5 marca oficjalnie może wozić na masce i bocznych drzwiach wielkie naklejki z pstrokatym logo konkursu i napisem Car Of The Year 2018.

  czytaj więcej

 • Gruza o podatku cyfrowym: Poczekajmy na dynamikę wydarzeń w UE [WYWIAD]

  Gruza o podatku cyfrowym: Poczekajmy na dynamikę wydarzeń w UE [WYWIAD]

  Nie będzie tematu odrębnego opodatkowania gospodarki cyfrowej, jeżeli firmy z tej branży będą bardziej wrażliwe na oczekiwania wielu społeczeństw, w tym społeczeństwa polskiego - mówi w wywiadzie dla PAP wiceminister finansów Paweł Gruza, pytany o propozycje KE w tym obszarze.

  czytaj więcej

 • Jak przygotować sprawozdanie z działalności?

  Jak przygotować sprawozdanie z działalności?

  Sprawozdanie finansowe ma zaprezentować obraz jednostki przede wszystkim przez dane liczbowe. Informacje jakościowe mają trafić do sprawozdania z działalności, które jest odrębnym od sprawozdania finansowego raportem sporządzanym na koniec roku obrotowego. Zostały już ostatnie chwile na jego przygotowanie.

  czytaj więcej

 • RODO: Trzeba na nowo sprawdzić podmioty przetwarzające dane na zlecenie

  RODO: Trzeba na nowo sprawdzić podmioty przetwarzające dane na zlecenie

  Od 25 maja br. rozporządzenie RODO zaostrzy wymagania, jakie są zobowiązani spełnić przedsiębiorcy, którzy powierzają dane osobowe podmiotom trzecim. Przede wszystkim żąda od administratora danych starannego wyboru podmiotu, który ma przetwarzać dane osobowe na zlecenie. Wprowadza też nowe wymogi dotyczące formy i treści umowy zawieranej z przetwarzającym. Dla przedsiębiorców oznacza to, że jeszcze przed 25 maja powinni sprawdzić, czy umowy zostały zawarte w odpowiedniej formie, a w razie potrzeby zmodyfikować ich treść tak, aby spełniała nowe wymogi. W przeciwnym razie grożą im surowe kary.

  czytaj więcej

 • Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu o 7,3 pkt. do 29,6 pkt.

  Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu o 7,3 pkt. do 29,6 pkt.

  Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu 2018 roku w stosunku do lutowego pomiaru o 7,3 pkt. do 29,6 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. Za zwyżką stoi wzrost wskaźnika ocen bieżących, szczególnie w obszarze kredytów inwestycyjnych i obrotowych przedsiębiorstw, a także kredytów mieszkaniowych.

  czytaj więcej

 • Od mikrofirmy do globalnego czempiona. Jest plan dla polskich firm

  Od mikrofirmy do globalnego czempiona. Jest plan dla polskich firm

  GOSPODARKA | Państwo zbudowało sieć wsparcia dla przedsiębiorców. Chce im pomagać nie tylko w krajowym rozwoju, ale mocno namawia do międzynarodowej ekspansji

  czytaj więcej

 • Unijny podatek obrotowy: Uber może podrożeć, Netflix niekoniecznie

  Unijny podatek obrotowy: Uber może podrożeć, Netflix niekoniecznie

  - Model docelowy rozstrzyga kwestie miejsca i zasad opodatkowania poszczególnych dochodów bardziej kompleksowo i systemowo spójnie. Biorąc jednak pod uwagę plany wpisania go do całościowego rozwiązania, jakim ma być wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB), powstaje wątpliwość, jak szybko uda się go wdrożyć - mówi Agnieszka Wnuk z Crido Taxand.

  czytaj więcej

 • 20 proc. mniej czyli ile? Wynagrodzenia posłów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po zmianach

  20 proc. mniej czyli ile? Wynagrodzenia posłów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po zmianach

  10 tys. zł. uposażenia oraz 2,5 tys. zł diety otrzymują miesięcznie posłowie i senatorowie. Pensja wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może być wyższa niż 7-krotność kwoty bazowej, czyli ok. 12,5 tys. zł. Wynagrodzenie władz spółek Skarbu Państwa jest uzależnione m.in. od wielkości firmy.

  czytaj więcej

 • Bilans 2017: Jak poprawić sprawozdanie finansowe

  Bilans 2017: Jak poprawić sprawozdanie finansowe

  Kilka dni temu zostały podpisane sprawozdania finansowe. Wydaje się więc, że prace bilansowe za 2017 r. są już zakończone. Może się jednak wydarzyć coś, co spowoduje, że raport za poprzedni rok trzeba będzie przygotować jeszcze raz.

  czytaj więcej

 • Trudna nauka lobbowania, nie tylko w energetyce

  Trudna nauka lobbowania, nie tylko w energetyce

  W Polsce nie myśli się o tym, że jeżeli nie dotrze się do unijnych decydentów ze swoimi argumentami, to przeciwnicy dotrą z własnymi.

  czytaj więcej

 • Czy można odliczyć VAT z faktur podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny

  Czy można odliczyć VAT z faktur podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny

  KOWTECH spółka z o.o. jest producentem zaawansowanych urządzeń przemysłowych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka nabywa towary i usługi od licznych kontrahentów. Niejednokrotnie są to niewielkie podmioty, w tym osoby fizyczne wykonujące jednoosobowo działalność gospodarczą. KOWTECH jest czynnym podatnikiem VAT, a całość jego sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT. Część produkowanych urządzeń dostarczana jest do kontrahentów poza Polską – do UE i państw trzecich. Wówczas dostawy opodatkowane są VAT obliczonym według stawki 0 proc., odpowiednio jako WDT lub eksport. W związku z powyższym spółka dokonuje odliczenia VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.

  czytaj więcej

 • Faktoring to nie kredyt ani nie pożyczka

  Faktoring to nie kredyt ani nie pożyczka

  Różnice kursowe powstałe wskutek zawarcia umowy faktoringu nie są przychodem ani kosztem podatkowym – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników