rynek pierwotny

Rynek pierwotny – rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta – akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przed instytucję nadzorującą.