sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczną należy rozumieć jako czynności związane ze sprzedażą towaru lub usługi wykonywane dla konsumenta finalnego.