świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne – świadczenie rodzinne z grupy świadczeń opiekuńczych.