ubezpieczenia

Ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.


 • ZUS wygrywa z OFE. Waloryzacja rośnie szybciej niż wyniki inwestycyjne funduszy

  ZUS wygrywa z OFE. Waloryzacja rośnie szybciej niż wyniki inwestycyjne funduszy

  Wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych są słabsze niż tempo, w jakim waloryzowane są pieniądze ubezpieczonych zgromadzone w ZUS. Jednocześnie OFE należą do najefektywniej działających funduszy na naszym rynku.

  czytaj więcej

 • KNF: Banki zapłaciły dotąd ponad miliard złotych podatku bankowego

  KNF: Banki zapłaciły dotąd ponad miliard złotych podatku bankowego

  Przez pierwsze cztery miesiące obowiązywania podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) banki komercyjne zapłaciły 1 173,1 mld zł podatku z tego tytułu - poinformowała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego.

  czytaj więcej

 • Prezes PZU: Rozważymy przejęcie Pekao i Raiffeisena

  Prezes PZU: Rozważymy przejęcie Pekao i Raiffeisena

  Sektor skonsoliduje się wokół 5–6 graczy. Na rynku będą dwa duże polskie podmioty – Grupa PZU i PKO BP - zapowiada Michał Krupiński.

  czytaj więcej

 • Ubezpieczycielu, ubezpiecz się sam

  Ubezpieczycielu, ubezpiecz się sam

  Podwyżki cen komunikacyjnego OC nie wystarczają do pokrycia rosnących wypłat z tych polis. Ponad 16 proc. wyniósł w 2015 r. udział reasekuratorów w składce brutto zebranej przez krajowych ubezpieczycieli w segmencie komunikacyjnych polis OC. Przypadło na nich niemal 1,4 mld zł z ponad 8 mld zł składek – najwięcej w ostatnich 10 latach.

  czytaj więcej

 • Dodatek relokacyjny dla bezrobotnego bez składek

  Dodatek relokacyjny dla bezrobotnego bez składek

  Nie każde świadczenie wypłacane w trakcie szkolenia lub stażu jest oskładkowane. Nie jest tak w przypadku środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odległym miejscem pracy

  czytaj więcej

 • Tylko 5 lat dla ZUS na żądanie zwrotu świadczeń

  Tylko 5 lat dla ZUS na żądanie zwrotu świadczeń

  W jednym z ostatnich numerów dodatku Ubezpieczenia i Świadczenia (DGP nr 115 z 16 czerwca 2016 r.) pisaliśmy, że ZUS może zażądać zwrotu pobranego przez ubezpieczonego zasiłku w każdej chwili. Zasada ta dotyczy także pozostałych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Termin przedawnienia istnieje tylko w stosunku to należności, co do których została już wydana decyzja, ZUS nie może bowiem dochodzić ich zwrotu po 10 latach od tego momentu. Z tym że terminu na samo wydanie takiej decyzji przepisy już nie określają, a więc jest nieograniczony. Może się więc zdarzyć, że otrzymamy decyzję wzywającą do zwrotu jakichś kwot pobranych kilkanaście lat temu, o których już nawet nie pamiętamy.

  czytaj więcej

 • Bariery rozwoju III filaru emerytalnego

  Bariery rozwoju III filaru emerytalnego

  Od kilku tygodni trwa dyskusja dotycząca pomysłów na upowszechnienie dobrowolnej przezorności emerytalnej, która – co przykro stwierdzić – u nas nadal raczkuje. I bynajmniej nie tylko dlatego, że Polacy nie mają na jej temat dostatecznej wiedzy.

  czytaj więcej

 • OFE: Zagraniczna wyprzedaż naszego majątku

  OFE: Zagraniczna wyprzedaż naszego majątku

  Portfel akcji, które państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej miałby przejąć od OFE, jest dziś nadmiernie rozproszony i wymagałby gruntownej przebudowy.

  czytaj więcej

 • Kobiety z 1953 r. czekają na zmianę przepisów emerytalnych

  Kobiety z 1953 r. czekają na zmianę przepisów emerytalnych

  Dziś senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji podejmie decyzję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę. Starania ubezpieczonych popiera rzecznik praw obywatelskich.

  czytaj więcej

 • Nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec jest objęty ubezpieczeniem społecznym

  Nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec jest objęty ubezpieczeniem społecznym

  Na pytania dotyczące szczegółowych reguł pobierania składek od cudzoziemców odpowiada Łukasz Chruściel radca prawny, partner kierujący biurem Kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach.

  czytaj więcej

 • ZUS: Nawet gdy pobyt i praca cudzoziemca są nielegalne, i tak pobierzemy składki

  ZUS: Nawet gdy pobyt i praca cudzoziemca są nielegalne, i tak pobierzemy składki

  Z roku na rok lawinowo rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. W związku z coraz większym ich napływem zwiększa się też skala ich nielegalnego zatrudnienia. Jak duża ona jest – trudno oszacować.

  czytaj więcej

 • Repolonizacja banków: Alior Bank odkupił akcje Banku Pekao?

  Repolonizacja banków: Alior Bank odkupił akcje Banku Pekao?

  To Alior Bank odkupił od włoskiego UniCredit 10 proc. akcji Banku Pekao. Potwierdzałoby to spekulacje, że za transakcją stał Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który jest największym akcjonariuszem Aliora - informuje "Gazeta Polska Codziennie". Jednak sam Alior Bank dementuje te informacje.

  czytaj więcej

 • Wchodzi z życie ustawa o dekomercjalizacji szpitali

  Wchodzi z życie ustawa o dekomercjalizacji szpitali

  Niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach będzie zahamowany - zakłada ustawa, która w piątek wchodzi w życie. Umożliwi ona także samorządom kupowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.

  czytaj więcej

 • Władza wciąż ukrywa personalia osób, którym płaci

  Władza wciąż ukrywa personalia osób, którym płaci

  Sądy administracyjne wyraźnie wskazują: imiona i nazwiska kontrahentów podmiotów publicznych są jawne. W praktyce wciąż jednak nie oznacza to, że informacje te można w prosty sposób uzyskać

  czytaj więcej

 • Jak dokonać zmian w planie finansowym jednostki budżetowej

  Jak dokonać zmian w planie finansowym jednostki budżetowej

  Kierownicy i główni księgowi popełniają wiele błędów, za co grozi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To, jak powinni działać, zależy od zakresu upoważnienia.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  ABC sp. o.o. zatrudnia 12 pracowników (według stanu na 1 stycznia 2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty). Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych spółka nie utworzyła zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz wypłaca świadczenia urlopowe każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 11 lipca 2016 r. zostało wypłacone świadczenie urlopowe pracownikowi udającemu się na urlop w okresie od 12 do 28 lipca 2016 r. w wysokości 1000 zł (ustalonej przez pracodawcę). Świadczenie to zostało w 2016 r. wypłacone temu pracownikowi po raz pierwszy. Pracownik, któremu wypłacono to świadczenie urlopowe, jest zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach. Jak spółka ABC powinna rozliczyć wypłatę świadczenia urlopowego na gruncie CIT, PIT (obowiązki płatnika) i VAT? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Współautor reformy z 1999 roku: Bez względu na wiek emerytalny i tak będziemy pracować dłużej

  Współautor reformy z 1999 roku: Bez względu na wiek emerytalny i tak będziemy pracować dłużej

  Nie ma znaczenia, gdzie zostanie wyznaczona ustawowa granica przejścia ma emeryturę. I tak będziemy musieli pracować dłużej - mówi w wywiadzie dla DGP prof. Marek Góra, współautor reformy systemu emerytalnego wprowadzonej w 1999 r. przez rząd Jerzego Buzka.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników