wierzytelność

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.


 • Jak finansować działalność spółki z pożyczek od członków zarządu

  Jak finansować działalność spółki z pożyczek od członków zarządu

  OPIS SYTUACJI: Bestbox sp. z o.o. jest prężnie rozwijającym się producentem opakowań do żywności. W ostatnim czasie realizacja bieżących zamówień od stałych klientów wymagała wykorzystania wszystkich maszyn i sprawnego zarządzania grafikiem pracy obsługujących je pracowników. Dyrektorowi sprzedaży udało się pozyskać nowego klienta, który złożył duże zamówienie. Prezes zarządu spółki będący jednocześnie wspólnikiem większościowym poprosił o przeprowadzenie szczegółowej analizy w celu rozplanowania produkcji w taki sposób, aby zmieścić się w terminie realizacji i nie zawieść stałych klientów spółki. W trakcie spotkania z prezesem zarządu dyrektor produkcji wyraził obawę, że nawet gdyby spółka zatrudniła dodatkowych operatorów, zdolności produkcyjne mogą nie wystarczyć. Aby zrealizować wszystkie zamówienia, konieczne byłoby wykorzystanie pełnej mocy produkcyjnej parku maszynowego. Jeśli natomiast choć jedna maszyna uległaby awarii, spółka narażona byłaby na poważne opóźnienia. W ocenie dyrektora produkcji najbardziej wskazanym rozwiązaniem byłaby rozbudowa parku maszynowego o kolejną jednostkę produkcyjną. Pozwoliłoby to na zmniejszenie eksploatacji maszyn, którymi spółka już dysponuje, i uwolnienie się od ryzyka wynikającego z potencjalnego wyłączenia którejś z nich z produkcji. Za zakupem nowej maszyny przemawiało również to, że nowe modele zużywają mniej energii i charakteryzują się lepszymi parametrami prędkości pracy i zużycia materiałów. Prezes spółki postanowił sprawdzić możliwości sfinansowania zakupu nowej maszyny. W tym celu zorganizowano spotkanie z dyrektorem finansowym spółki Anną Jasińską oraz radcą prawnym Moniką Puławską.

  czytaj więcej

 • Krytyka nowej ustawy o komornikach sądowych: Represje zamiast rozwiązań

  Krytyka nowej ustawy o komornikach sądowych: Represje zamiast rozwiązań

  Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy o komornikach sądowych nie wprowadza żadnych nowych instytucji prawnych zapewniających szybszą i skuteczniejszą egzekucję – krytykuje Krajowa Rada Komornicza.

  czytaj więcej

 • Frankowicz upada, kłopot z warunkami spłaty zostaje

  Frankowicz upada, kłopot z warunkami spłaty zostaje

  Wielu dłużników zgadza się na bardzo niekorzystne przeliczenie kwoty zobowiązania w ramach postępowań upadłościowych. Gdyby podzielili oddłużenie na dwie części, niektórzy mogliby zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych.

  czytaj więcej

 • Bezpieczniejsze transakcje z zagranicznymi podmiotami

  Bezpieczniejsze transakcje z zagranicznymi podmiotami

  Transgraniczne dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych ma być łatwiejsze. To cel przyjętej wczoraj przez Senat ustawy nowelizującej m.in. kodeks postępowania cywilnego. Nowela stanowi transpozycję unijnego rozporządzenia, które umożliwić ma wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika na tych samych warunkach, niezależnie od państwa, w którym ten jest prowadzony.

  czytaj więcej

 • Pomocni, fachowi, skuteczni

  Pomocni, fachowi, skuteczni

  Rozmowa z Marcinem Nakielskim, dyrektorem sprzedaży Alektum Group Polska

  czytaj więcej

 • Czy umieszczenie danych w BIG narusza dobre imię spółki

  Czy umieszczenie danych w BIG narusza dobre imię spółki

  Nasza sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką jawną, w związku z czym wystawiono nam fakturę VAT. Nie uregulowaliśmy należności, gdyż uznaliśmy, że druga strona nie zrealizowała warunków umowy. Spółka wezwała nas do zapłaty, a następnie wysłała ostateczne wezwanie, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, prowadzącego rejestr dłużników. Na oba pisma nie odpowiedzieliśmy. Na wniosek sp.j. w jednym z biur ujawniono informację o zadłużeniu naszej spółki. Nie zawarto jednak informacji, że roszczenie jest sporne. Gdy okazało się, że spółka figuruje w rejestrze, bank odmówił udzielenia kredytu. Wystąpiliśmy więc do sp.j., by wnioskowała o usunięcie informacji. Ta odmówiła, nie poinformowała też biura, że sprawa jest sporna. Czy doszło do naruszenia dóbr osobistych naszej spółki, w tym dobrego imienia?

  czytaj więcej

 • Lewiatan: Miejsce komorników zajmą firmy windykacyjne

  Lewiatan: Miejsce komorników zajmą firmy windykacyjne

  Konfederacja Lewiatan krytykuje projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Jej zdaniem proponowane regulacje będą stanowiły dla wierzycieli barierę w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej.

  czytaj więcej

 • Sprzeciw frankowicza wobec listy wierzytelności wydłuży postępowanie upadłościowe o kilka miesięcy

  Sprzeciw frankowicza wobec listy wierzytelności wydłuży postępowanie upadłościowe o kilka miesięcy

  - Jeżeli bank wypowiedział kredyt przed ogłoszeniem upadłości, a odpowiedni sąd procesowy nie rozstrzygnął prawomocnie o roszczeniu banku, to o wysokości roszczenia banku przesądzi postępowanie przed sądem upadłościowym - mówi w wywiadzie dla DGP Anna Michalska doradca restrukturyzacyjny, lider działu restrukturyzacji i upadłości w kancelarii Filipiak Babicz.

  czytaj więcej

 • Koniec optymalizacji przy wykorzystaniu FIZ

  Koniec optymalizacji przy wykorzystaniu FIZ

  Niektóre zamknięte fundusze inwestycyjne zostaną opodatkowane. To skutek nowelizacji, która wchodzi w życie za kilka dni.

  czytaj więcej

 • Trzynaście złotych jednak nie przy wszystkich zleceniach. Będą możliwe potrącenia

  Trzynaście złotych jednak nie przy wszystkich zleceniach. Będą możliwe potrącenia

  Specjalnie dla czytelników DGP specjaliści resortu pracy wyjaśniają sporne kwestie związane z wprowadzeniem od stycznia 2017 roku gwarantowanej stawki 13 zł za godzinę dla zleceniobiorców.

  czytaj więcej

 • Przedawnienie roszczenia wobec operatora? Firmy windykacyjne zrzucają obowiązki na konsumentów

  Przedawnienie roszczenia wobec operatora? Firmy windykacyjne zrzucają obowiązki na konsumentów

  Termin przedawnienia roszczeń dostawcy usług o zapłatę opłaty abonamentowej oraz za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynosi 3 lata. Jak informuje Federacja Konsumentów mogą jednak pojawić się pewne problemy związane tą procedurą.

  czytaj więcej

 • Potrącenia ze stawki minimalnej dopuszczalne, ale mało skuteczne

  Potrącenia ze stawki minimalnej dopuszczalne, ale mało skuteczne

  Kary umowne i opłaty za użyczenie sprzętu lub odzieży mogą być odliczane od wynagrodzenia wynoszącego co najmniej 13 zł za godzinę. Ale nie co miesiąc

  czytaj więcej

 • VAT: Fiskus upomni się o potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

  VAT: Fiskus upomni się o potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

  Kto, zatrudniając osobę na zlecenie, chce potrącać z jej wynagrodzenia opłaty za wypożyczenie sprzętu do pracy lub odzieży roboczej, musi pamiętać o VAT. A niewykluczone, że i o kasie fiskalnej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników