wierzytelność

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.


 • Polscy przewoźnicy toną w długach. Stara Unia eliminuje ich z premedytacją

  Polscy przewoźnicy toną w długach. Stara Unia eliminuje ich z premedytacją

  Wspólnie prowadzona polityka dziewięciu krajów – tzw. sojusz drogowy – może być gwoździem do trumny dla polskiego transportu.

  czytaj więcej

 • Syndyk Amber Gold sprzedał połowę kamienicy w Gdańsku

  Syndyk Amber Gold sprzedał połowę kamienicy w Gdańsku

  Za 2,7 mln zł sprzedana została w piątek połowa kamienicy należącej do Amber Gold. Nieruchomość w centrum Gdańska o powierzchni ok. 200 m kw. nabyła jedna ze spółek działających w mieście. Część budynku wystawił na przetarg syndyk masy upadłościowej spółki.

  czytaj więcej

 • Ustawy frankowe psują portfel

  Ustawy frankowe psują portfel

  Ryzyko nowych regulacji dotyczących kredytów walutowych ogranicza rozwój rynku hipotek w windykacji.

  czytaj więcej

 • Nowe reguły gry na budowach. Wzmocni się pozycja inwestorów

  Nowe reguły gry na budowach. Wzmocni się pozycja inwestorów

  1 czerwca zmieniają się zasady odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Ich cel to ochrona przed nierzetelnymi kontrahentami.

  czytaj więcej

 • Zmiany w egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego skrojone pod dłużników

  Zmiany w egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego skrojone pod dłużników

  Rząd zapowiada skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń do 6 lat; szykuje też zmiany w egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego.

  czytaj więcej

 • Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Będą poprawki do split paymentu. MF liczy na uwagi

  Mechanizm podzielonej płatności będzie powiązany z domniemaniem działania w dobrej wierze. – Jesteśmy otwarci na wszelkie racjonalne propozycje zmian – zadeklarował dyrektor Wojciech Śliż z resortu finansów, podczas debaty organizowanej w DGP. Zdaniem pozostałych uczestników zmiany są konieczne. Im większe będą zachęty dla firm, tym bardziej będą one zainteresowane korzystaniem ze split paymentu.

  czytaj więcej

 • Kto płaci za zbędną rozprawę?

  Kto płaci za zbędną rozprawę?

  Sąd Najwyższy odpowie jutro na dwa kluczowe dla biznesu pytania. Chodzi o to, kto powinien ponosić koszty w przypadku cofnięcia powództwa przez przedsiębiorcę po wyegzekwowaniu należności.

  czytaj więcej

 • Darowane nie jest kosztem u tego, kto nie ma firmy

  Darowane nie jest kosztem u tego, kto nie ma firmy

  Kto wnosi do spółki wierzytelność otrzymaną wcześniej w darowiźnie, ten nie pomniejszy przychodu z objęcia udziałów o jej wartość – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

  Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

   Jeśli przedsiębiorca wyegzekwował świadczenie od osoby, która go nie uznaje, a następnie cofnął pozew – należy go uznać za przegrywającego sprawę. A co za tym idzie, musi pokryć koszty procesu. Wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje zaś utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego, który orzeczenie zaskarżył. Tak wynika z dwóch uchwał wydanych w piątek przez Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Bankierzy wyciskają z hipotek, ile tylko klienci zniosą

  Bankierzy wyciskają z hipotek, ile tylko klienci zniosą

  Udział marży w oprocentowaniu kredytów hipotecznych skoczył do rekordowego poziomu. Konsumenci jeszcze tego nie odczuli, ale wejście w życie nowych przepisów może w znaczny sposób podrożyć cenę pieniędzy

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Nie tylko prawo łaski. Oto efekty uchwał Sądu Najwyższego

  Nie tylko prawo łaski. Oto efekty uchwał Sądu Najwyższego

  Ucywilizowanie zasad egzekwowania długów czy ułatwienie walki o odszkodowanie za dyskryminujące zwolnienie z pracy. To efekty uchwał Sądu Najwyższego.

  czytaj więcej

 • KNF: Sąd ogłosił upadłość Twojej SKOK

  KNF: Sąd ogłosił upadłość Twojej SKOK

  Sąd Rejonowy w Opolu wydał w poniedziałek postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK) - poinformowała w poniedziałek w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

  czytaj więcej

 • Statut ZUS niezgodny z konstytucją

  Statut ZUS niezgodny z konstytucją

   Jeżeli dokument wewnętrzny narusza konstytucję, to decyzja urzędnika nie może wywołać skutków w obrocie prawnym, uznał Sąd Okręgowy w Częstochowie.

  czytaj więcej

 • Podatnicy, którzy nie zapłacili państwu prawie 100 mld złotych

  Podatnicy, którzy nie zapłacili państwu prawie 100 mld złotych

  Fiskus identyfikuje coraz więcej dużych dłużników podatkowych. Ale to pierwszy krok – ten łatwiejszy. Znacznie trudniej odzyskać należne pieniądze.

  czytaj więcej

 • Władza dla ministerstwa, dywidenda dla inwestora

  Władza dla ministerstwa, dywidenda dla inwestora

  Nowy prezes chce „odpowiedniej skali działania giełdy”. Twierdzi, że można ją zbudować przez tworzenie aliansów z regionalnymi partnerami.

  czytaj więcej

 • Faktoring – niedoceniane paliwo rozwoju

  Faktoring – niedoceniane paliwo rozwoju

  Firmy coraz chętniej korzystają z faktoringu, bo zyskują dostęp do gotówki – szybko i bez zbędnych formalności. Ale faktoring ma znacznie więcej, nie zawsze oczywistych zalet, dzięki którym może on wynieść firmę na zupełnie inny poziom rozwoju – mówi Dariusz Filipek, kierownik Zespołu Sprzedaży Faktoringu w Deutsche Bank Polska.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników