wskaźniki

Wskaźniki ekonomiczne – wskaźniki opisujące relacje między określonymi wielkościami ekonomicznymi i pozwalające na analizę sytuacji ekonomicznej oraz na przewidywanie przyszłych zmian.


 • Komentarz do ustawy o 500 zł na dziecko (cz. 3)

  Komentarz do ustawy o 500 zł na dziecko (cz. 3)

  Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenia wychowawcze przysługujące matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wynoszące 500 zł na dziecko jest kwotą wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

  czytaj więcej

 • Urzędy pracy znowu do reformy. Do zmiany profilowanie bezrobotnych

  Urzędy pracy znowu do reformy. Do zmiany profilowanie bezrobotnych

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa napisanie nowej ustawy o zatrudnieniu. Uważa, że nie wszystkie elementy tej wciąż obowiązującej się sprawdziły. Resortowi rodziny nie podoba się m.in. profilowanie bezrobotnych. Zgodnie z obowiązującą od maja 2014 r. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645), osoba, która zgłasza się do urzędu pracy, może zostać przydzielona do jednego z trzech profili. Do pierwszego trafiają bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert zatrudnienia.

  czytaj więcej

 • Ochrona zdrowia: Onkologia jednak ma być bez ograniczeń

  Ochrona zdrowia: Onkologia jednak ma być bez ograniczeń

  Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę utrzymanie ustawowego zapisu o bezlimitowym leczeniu chorych na raka. W tym tygodniu do konsultacji trafił projekt zmian w pakiecie onkologicznym – nowelizacja ustawy i czterech rozporządzeń. Poszerzają one dostęp do szybkiej ścieżki diagnostyki dla nowych grup pacjentów, ograniczają biurokrację, ale też zmieniają zasady finansowania.

  czytaj więcej

 • NFZ zadba o to, by szpital miał doświadczenie. Liczba powikłań i zgonów ma spaść

  NFZ zadba o to, by szpital miał doświadczenie. Liczba powikłań i zgonów ma spaść

  Placówki, które rzadko wykonują skomplikowane operacje, będą stopniowo tracić możliwość ich wykonywania. Dzięki temu ma spaść liczba powikłań i zgonów.

  czytaj więcej

 • Podatek bankowy zahamował wzrost cen usług finansowych

  Podatek bankowy zahamował wzrost cen usług finansowych

  Polacy akceptują daninę. I byliby skłonni ponieść jej konsekwencje w stopniu większym, niż to się stało. Wprowadzony z początkiem lutego podatek od banków nie spowodował podwyżek opłat za usługi finansowe w Polsce – wynika z danych Eurostatu. W ostatnich sześciu miesiącach ceny tych usług nie zmieniały się lub rosły o 0,1 proc. w skali miesiąca.

  czytaj więcej

 • Z dyplomem magistra wciąż łatwo o zatrudnienie. Już wiemy, co dzieje się z absolwentami

  Z dyplomem magistra wciąż łatwo o zatrudnienie. Już wiemy, co dzieje się z absolwentami

  Najłatwiej o pracę po kierunkach technicznych i społecznych, najtrudniej – po przyrodniczych. Resort nauki uruchomił bazę, która ma pomóc w wyborze kierunku studiów i ocenie uczelni.

  czytaj więcej

 • Wysokie wyceny zbudowały polską kardiologię. Czy ich zmiana przyczyni się do regresu?

  Wysokie wyceny zbudowały polską kardiologię. Czy ich zmiana przyczyni się do regresu?

  Czy wycenami można zmieniać służbę zdrowia? Na pewno. Czy wysokie wyceny zbudowały polską kardiologię. Na pewno. Czy ich zmiana przyczyni się do regresu. Odpowiedź na to pytanie już nie jest tak jednoznaczna.

  czytaj więcej

 • Polskie firmy boją się korzystać z Internetu Rzeczy

  Polskie firmy boją się korzystać z Internetu Rzeczy

  Technologia dająca możliwość monitorowania istotnych parametrów w logistyce czy produkcji nie jest wdrażana ze względu na zagrożenie utraty danych.

  czytaj więcej

 • Zachodnie giełdy notują wzrosty: Nowy plan spłaty zobowiązań dla Grecji

  Zachodnie giełdy notują wzrosty: Nowy plan spłaty zobowiązań dla Grecji

  Europejskie giełdy mają szansę zakończyć tydzień na plusach. MFW chce odroczyć Grecji termin płatności i zapadalności zobowiązań. UniCredit rozważa sprzedaż aktywów, w tym udziałów w Banku Pekao, w celu spełnienia wymogów kapitałowych. Ropa jest najdroższa od 7 miesięcy.

  czytaj więcej

 • Włosi nie chcą już Pekao?

  Włosi nie chcą już Pekao?

  Według nieoficjalnych informacji UniCredit rozważa sprzedaż udziałów w polskiej spółce zależnej. Informacje o możliwym wyjściu UniCredit z naszego kraju lub ograniczeniu jego obecności podała agencja Bloomberg.

  czytaj więcej

 • Prezes BFG: Banki powinny porozumiewać się z klientami i pozwalać im na przewalutowanie kredytów

  Prezes BFG: Banki powinny porozumiewać się z klientami i pozwalać im na przewalutowanie kredytów

  Jestem zwolennikiem samoistnych działań banków, które powinny porozumiewać się z klientami i pozwalać im na przewalutowanie kredytów - mówi w wywiadzie dla DGP Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, doradca prezydenta RP i jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego.

  czytaj więcej

 • Spowolnienie w giełdowych spółkach. Choć nie wszystkich

  Spowolnienie w giełdowych spółkach. Choć nie wszystkich

  Dla części branż niższe przychody wcale nie oznaczały pogorszenia wyników. Zawdzięczają to niskim cenom surowców (co przełożyło się na ograniczenie kosztów). Wśród firm notowanych na GPW są jednak i takie, które zwiększyły przychody, a mimo to ich zyski spadły. To głównie banki. Spółki notowane na warszawskiej giełdzie miały w I kw. 136,3 mld zł przychodów – wynika z podsumowania sprawozdań finansowych przeprowadzonego przez DGP. Obroty były o 4,6 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Spadek dotknął przede wszystkim sektora paliwowego i wydobywczego.

  czytaj więcej

 • Zawodowcy zawodzą już na starcie: Co trzeci uczeń nie zdaje egzaminów praktycznych

  Zawodowcy zawodzą już na starcie: Co trzeci uczeń nie zdaje egzaminów praktycznych

  W 2015 r. już 55,5 proc. gimnazjalistów zdecydowało się na szkoły zawodowe. Od kilku lat MEN konsekwentnie promuje taką ścieżkę kształcenia. Nowe władze resortu zapowiadają, że będą kontynuować tę politykę. Tymczasem, jak pokazują wyniki egzaminacyjne, zachęcenie uczniów do szkół zawodowych to dopiero początek. Trzeba jeszcze sprawić, że zdobędą tam zawód. A z tym łatwo nie jest: 30 proc. przystępujących do egzaminów zawodowych nie otrzymało w ubiegłym roku świadectwa.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników