wynagrodzenia

Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.


 • Wynagrodzenie z ugody w zamian za zrzeczenie się roszczeń nie jest KUP

  Wynagrodzenie z ugody w zamian za zrzeczenie się roszczeń nie jest KUP

  Pomiędzy spółką z o.o. (wynajmującym) a jej kontrahentem (najemcą) powstał spór dotyczący wzajemnych rozliczeń z tytułu umowy najmu. Najemca zaprzestał uiszczania czynszu, gdyż wynajmujący nie wywiązał się z obowiązku terminowego przebudowania wynajmowanego budynku, co było sprecyzowane w umowie. W związku z powyższym sprawa znalazła finał na wokandzie. Strony zawarły ugodę sądową, poszły na wzajemne ustępstwa i zrzekły się wzajemnych pretensji. Wartość roszczeń najemcy przekraczała jednak wartość roszczeń wynajmującego. W związku z tym ta druga strona zobowiązała się uiścić na rzecz najemcy wynagrodzenie z tytułu zrzeczenia się przez niego roszczeń. Czy wypłacone wynagrodzenie spółka może zaliczyć w koszty?

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z 10 października 2016

  Poradnia rachunkowa z 10 października 2016

  ● Kiedy zakup i montaż systemu monitoringu na terenie DPS jest wydatkiem strukturalnym● Czy drobny remont w poradni odwykowej jest wydatkiem strukturalnym● Czy szkolenie e-learningowe jest strukturalne● Jaki kod dla wykonania nowego piłkochwytu● Kiedy można zastosować kod 61 dla monitoringu miejskiego● Jakie działania dotyczące Służby Więziennej można ujmować w obszarze XI● Które z wydatków na utrzymanie świetlicy terapeutycznej są strukturalne● Czy zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej ma być w RB-WSa● Czy obszar VII jest prawidłowy przy instalacji alarmu w budynku urzędu

  czytaj więcej

 • Podział majątku może być bez VAT

  Podział majątku może być bez VAT

  ORZECZENIE Jeżeli zniesienie współwłasności nieruchomości następuje ściśle według udziałów w niej, to transakcja ta nie ma odpłatnego charakteru i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu – uznał NSA

  czytaj więcej

 • Krytyczny raport na temat KAS. Ministerstwo odpowiada na zarzuty

  Krytyczny raport na temat KAS. Ministerstwo odpowiada na zarzuty

  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej nie poprawi ściągalności podatków, za to usankcjonuje upolitycznienie naczelników i dyrektorów organów podatkowych, a także ich zastępców – twierdzą eksperci Centrum Analiz i Studiów Podatkowych.

  czytaj więcej

 • Odwrotne obciążenie w budowlance przysporzy kłopotów podwykonawcom

  Odwrotne obciążenie w budowlance przysporzy kłopotów podwykonawcom

  Kim jest podwykonawca usługi budowlanej? Czy jest to firma, która wygrała przetarg, czy też ta, której zlecane są kolejne prace? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, bo od 1 stycznia 2017 r. usługi podwykonawców budowlanych mają zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zdaniem ekspertów przepisy spowodują wiele problemów

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo refakturować usługi

  Jak prawidłowo refakturować usługi

  Firma Kowax sp. z o.o. zajmuje się produkcją urządzeń mechanicznych. Działa w grupie kilkunastu spółek, dla których w większości jest spółką matką. Z uwagi na pozycję tej spółki na rynku, ale i politykę wewnątrz grupy, wiele transakcji innych podmiotów z grupy jest prowadzonych z udziałem Kowaxu. Dotyczy to zarówno sprzedaży grupowej, której znaczna część jest dokonywana w łańcuchu, w ramach którego Kowax kupuje towar od spółki córki, by następnie sprzedać go kontrahentowi zagranicznemu, jak i zakupów.

  czytaj więcej

 • Broniarz: ZNP gotowy do rozmów dotyczących nauczycieli i pracowników oświaty

  Broniarz: ZNP gotowy do rozmów dotyczących nauczycieli i pracowników oświaty

  ZNP jest gotowy do rozmów dot. nauczycieli i pracowników oświaty - zapowiedział prezes związku Sławomir Broniarz. Zaznaczył równocześnie, że podczas spotkania z minister edukacji Anna Zalewską nie rozmawiano o reformie edukacji, która jest powodem poniedziałkowych protestów ZNP.

  czytaj więcej

 • Po spotkaniu MEN i ZNP. Zalewska: Reforma edukacji jest przemyślana, odpowiedzialna i policzona

  Po spotkaniu MEN i ZNP. Zalewska: Reforma edukacji jest przemyślana, odpowiedzialna i policzona

  Reforma edukacji jest przemyślana, odpowiedzialna, w dodatku policzona - powiedziała w poniedziałek minister edukacji Anna Zalewska po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

  czytaj więcej

 • Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za odpowiedź na pytanie, ile powinien zarabiać prezes

  Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii za odpowiedź na pytanie, ile powinien zarabiać prezes

  Brytyjczyk Oliver Hart i Fin Bengt Holmström otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wkład w rozwój teorii kontraktu. Dzięki noblistom wiemy, jak sprawiedliwie skonstruować umowę menedżerską.

  czytaj więcej

 • Nie ma zgody w sprawie handlu w niedziele

  Nie ma zgody w sprawie handlu w niedziele

  Pracodawcy i związkowcy są podzieleni. Część wspiera ograniczenie sprzedaży w ostatni dzień weekendu, a inni chcą zezwolić na pracę, ale za zgodą zatrudnionych i wyższą pensję.

  czytaj więcej

 • Nauczyciele na ulicy protestują przeciw dobrej zmianie w szkole

  Nauczyciele na ulicy protestują przeciw dobrej zmianie w szkole

  „Gimnazja są OK.”, „Nie dla szkoły z PRL” – pod takimi hasłami kilkanaście tysięcy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowało wczoraj przeciwko projektowi reformy oświaty. Pikiety odbyły się w 16 miastach wojewódzkich. Nie przyłączyli się do nich członkowie drugiego największego związku zawodowego nauczycieli – oświatowej Solidarności. Jak przekonują, wciąż trwają negocjacje z MEN dotyczące płac i pakietu osłonowego na wypadek zwolnień.

  czytaj więcej

 • Wittenberg: W MEN wyszło jak zwykle

  Wittenberg: W MEN wyszło jak zwykle

  Kiedy pod koniec września obradował kongres dyrektorów szkół, jego uczestnicy na spotkanie z przedstawicielami resortu edukacji przynieśli papierowe tutki – nosy Pinokia. Nie było to grzeczne. Trudno się jednak dziwić, że prowadzącym placówki puszczają nerwy. Minister edukacji o swojej reformie mówi często i głośno. Sęk w tym, że wypowiedzi Anny Zalewskiej coraz częściej są ze sobą sprzeczne. Jak gdyby wywiadów udzielała nie jedna, a dwie Anny Zalewskie.

  czytaj więcej

 • Gdzie się podział sędzia Dredd

  Gdzie się podział sędzia Dredd

  Szkoda, że znany kiedyś z bezkompromisowości i prawości sędzia Rafał Puchalski, po otrzymaniu delegacji do resortu sprawiedliwości, przestał grać w otwarte karty.

  czytaj więcej

 • Jak wyfedrować pół miliarda na barbórkę?

  Jak wyfedrować pół miliarda na barbórkę?

  Mimo kryzysu w branży spółki zamierzają wywiązać się ze zobowiązań wobec pracowników. Pieniądze na premie wyłożą inwestorzy.

  czytaj więcej

 • PFRON poinformuje firmę o nieprawidłowościach

  PFRON poinformuje firmę o nieprawidłowościach

  Jeśli pracodawca popełnił uchybienia związane z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, najpierw otrzyma pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powiadamiające o ich wystąpieniu, a dopiero potem wezwanie do zwrotu nienależnych dopłat do pensji.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników