zyski

Zyski nadzwyczajne - zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. są to zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.


 • Jak korporacje szantażują państwa wykorzystując trybunały arbitrażowe

  Jak korporacje szantażują państwa wykorzystując trybunały arbitrażowe

  Za sprawą umów TTIP i CETA dużo mówi się ostatnio o tzw. trybunałach arbitrażowych. W tych specjalnych parasądach międzynarodowa korporacja może pozwać państwo, w którym zainwestowała, jeśli uzna, że wprowadzone przez to państwo regulacje zmniejszyły jej oczekiwane zyski. Mechanizm ten znacząco uprzywilejowuje firmy międzynarodowe względem państw i firm rodzimych. Daje korporacjom wyjątkowe narzędzie, by wymuszać „odszkodowania” za suwerenne decyzje rządów podejmowane w interesie publicznym, choćby dla ochrony zdrowia obywateli. Co więcej zdarza się, że z lęku przed wielomilionowymi pozwami rządy powstrzymują się przed wprowadzeniem regulacji chroniących środowisko, prawa pracownicze czy konsumenckie.

  czytaj więcej

 • W Brazylii to wielkie koncerny dyktują warunki. Rząd nie ma na to żadnego wpływu

  W Brazylii to wielkie koncerny dyktują warunki. Rząd nie ma na to żadnego wpływu

  Rok temu, 5 listopada doszło do największej katastrofy ekologicznej w Brazylii. Pękła tama zbiornika utrzymującego odpady osadowe z kopalni rud żelaza Germano w południowo-wschodniej części kraju. Spowodowała ogromne szkody ekologiczne i społeczne, które wciąż są usuwane. Po wielu miesiącach śledztwa brazylijska prokuratura stwierdziła, że firma wiedziała o zagrożeniu i je zlekceważyła.

  czytaj więcej

 • Pracownik drukuje prywatne dokumenty w pracy? To dodatkowe koszty i zagrożenie dla firmy

  Pracownik drukuje prywatne dokumenty w pracy? To dodatkowe koszty i zagrożenie dla firmy

  Skuteczne zarządzanie przepływem dokumentów, redukcja kosztów wydruku, bezpieczeństwo danych – tak można scharakteryzować potężne narzędzia do obsługi i kontroli dokumentów w firmie.

  czytaj więcej

 • Split payment trafia na Wyspy

  Split payment trafia na Wyspy

  Brytyjczycy, którzy kupują zagraniczne towary przez internet, niedługo bedą mogli płacić VAT bezpośrednio na rachunek fiskusa. Podobny podział płatności obowiązuje już we Włoszech.

  czytaj więcej

 • Wsparcie dla spółdzielni socjalnych: Refundacja wynagrodzenia bezrobotnego przez pół roku

  Wsparcie dla spółdzielni socjalnych: Refundacja wynagrodzenia bezrobotnego przez pół roku

  Spółdzielnia socjalna będzie mogła otrzymać dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego oraz zwrócić się do starosty o refundację kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby przez sześć miesięcy.

  czytaj więcej

 • Renesans europejskiego kina? W 2016 sprzedano rekordową ilość biletów

  Renesans europejskiego kina? W 2016 sprzedano rekordową ilość biletów

  ROZRYWKA | Rekord goni rekord: miliard biletów sprzedanych w krajach Unii w 2016 r. W Polsce rezultat dekady padł dzięki „Pitbullowi”

  czytaj więcej

 • Rozproszona kontrola konstytucyjności nie jest anarchią

  Rozproszona kontrola konstytucyjności nie jest anarchią

  Badanie prawa pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą przez sędziów zawsze było dopuszczalne w naszym porządku prawnym. Obecnie jednak może stać się koniecznością. Sędziowie muszą mieć to na względzie i się do tego odpowiednio przygotować.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Rozpoczynają się The London Book Fair. Gościem honorowym jest Polska

  Rozpoczynają się The London Book Fair. Gościem honorowym jest Polska

  We wtorek rozpoczynają się The London Book Fair, największe targi książki w świecie anglosaskim. W tym roku ich gościem honorowym jest Polska, w imprezie weźmie udział 50 polskich wydawców i 11 pisarzy m.in. Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, Zygmunt Miłoszewski.

  czytaj więcej

 • Rynki finansowe: Wall Street lekko pod kreską, a rynek czeka na Fed

  Rynki finansowe: Wall Street lekko pod kreską, a rynek czeka na Fed

  Indeksy giełdy amerykańskiej zdominowali we wtorek sprzedający. Notowania ropy naftowej kontynuują spadki z poprzedniego tygodnia. Na wartości tracą europejskie waluty - euro i funt szterling. Rynki czekają na drugą część tygodnia, pełną istotnych wydarzeń gospodarczych i politycznych.

  czytaj więcej

 • NASK - fuzja pod okiem minister Streżyńskiej

  NASK - fuzja pod okiem minister Streżyńskiej

  NASK zdobywa kolejne uprawnienia. Coraz mniej w nim instytutu badawczego, coraz więcej poważnego rynkowego gracza.

  czytaj więcej

 • Holandia: Partia VVD premiera Marka Ruttego zdobyła najwięcej miejsc w parlamencie

  Holandia: Partia VVD premiera Marka Ruttego zdobyła najwięcej miejsc w parlamencie

  Centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Ruttego zdobyła w środę najwięcej mandatów w wyborach parlamentarnych - wynika z pierwszych sondaży exit poll. VVD ma zająć 31 ze 150 miejsc w izbie niższej.

  czytaj więcej

 • Efekt nowej ustawy: Milionowe zyski kolei i takie same straty samorządów

  Efekt nowej ustawy: Milionowe zyski kolei i takie same straty samorządów

  Od kilkuset tysięcy do nawet milionów złotych – na tyle swój ubytek w dochodach obliczają gminy z powodu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników