budżet

Budżet - plan przychodów (wpływów) i wydatków.