dochody

Dochód – miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł.