faktura

Faktura – dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji: