inflacja

Inflacja – proces wzrostu ogólnego poziomu cen.