waluta

Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie.